SUS_92 Prerafaelité

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 K32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci kurzu bude sledována činnost Prerafaelitského bratrstva, založeného v Londýně roku 1848, které se stalo jedním z nejvlivnějších uměleckých hnutí 19. století. V posledních deceniích vlna zájmu o toto umělecké hnutí, úzce spojené s dobovým estetismem, velmi vzrostla. Jedním z důvodů je „postmoderní“ schopnost současného publika vnímat a ocenit působivou, efektní malbu s četnými literárními konotacemi, která však nepostrádá reformátorskou opravdovost (odmítnutí akademismu vyjádřené návratem k „primitivům“ quattrocenta před Raffaelem). Činnost bratrstva bude zkoumána v uměleckohistorickém i širším kulturním kontextu, rovněž bude studována otázka vlivu prerafaelitů v zemích Koruny české.
Výstupy z učení
Student, který úspěšně absolvuje tento kurz, získá znalosti o fenoménu prerafaelitského umění a příbuzných tendencí, bude schopen se orientovat v problematice uměleckých skupin 19. století, lépe porozumí vztahu mezi literaturou a výtvarným uměním a na mnoha historických příkladech pochopí rozhraní mezi efektní virtuozitou a uměleckou opravdovostí.
Osnova
 • 1) Počátky Prerafaelitského bratrstva /P.R.B./, 1848-1851 2) Inspirace P.R.B. v historii umění 3) Obrazy moderního života 4) Krajinomalby 5) Náboženské obrazy 6) Vztah P.R.B. k hnutí Arts and Crafts 7) Estetismus 8) Prerafaelitská inspirace v Británii a v kontinentální Evropě - zvláště v českých zemích
Literatura
  doporučená literatura
 • BARNES, Rachel. The Pre-Raphaelites and their World. London: Tate Gallery Publishing, 1998. 120 s. ISBN 1 85437 220 3. info
 • BARRINGER, Tim. Reading the Pre-Raphaelites. 2. vyd. New Haven: Yale University Press, 2012. 192 s. ISBN 978-0-300-17733-6. info
 • BARRINGER, Tim, Jason ROSENFELD a Alison SMITH. Pre-Raphaelites. Victorian Avant-Garde. London: Tate Publishing, 2012. 256 s. Katalog výstavy v Tate Gallery v Londýně. ISBN 978-1-84976-015-7. info
 • HEWISON, Robert, Ian WARRELL a Stephen WILDMAN. Ruskin, Turner and the Pre-Raphaelites. London: Tate Gallery Publishing, 2000. 288 s. ISBN 1 85437 203 X. info
 • LAMBOURNE, Lionel. The Aesthetic Movement. London: Phaidon Press, 1996. 240 s. ISBN 0714830003. info
 • LAMBOURNE, Lionel. Victorian painting. 1st pub. London: Phaidon, 1999. 512 s. ISBN 0714843598. info
 • The P.R.B. Journal : William Michael Rossetti's Diary of the Pre-Raphaelite Brotherhood together with other Pre-Raphaelite documents. Edited by William Michael Rossetti - William E. Fredeman. Oxford: Clarendon Press, 1975. ix, 282. ISBN 0198125054. info
 • STALEY, Allen a Christopher NEWALL. Pre-Raphaelite Vision. Truth to Nature. London: Tate Publishing, 2004. 256 s. ISBN 1 85437 499 0. info
 • GOMBRICH, E. H. The Preference for the primitive : episodes in the history of western taste and art. London: Phaidon Press, 2002. 324 s. ISBN 0714841544. info
 • CRUISE, Colin. Pre-Raphaelite Drawing. London: Thames & Hudson, 2012. 248 s. ISBN 978-0-500-29029-3. info
 • FILIP, Aleš. Ruka a duše. Nad obrazy prerafaelitů. Kontexty, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013, roč. 5 (24), č. 2, s. 44-56, I-VIII. ISSN 1803-6988. info
 • FILIP, Aleš. Dvojí ideál britských prerafaelitů v kultuře českého fin de siecle. In Kubíček, Tomáš; Wiendl, Jan. Moderna/Moderny. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. s. 237-251, 15 s. ISBN 978-80-244-3418-6. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse
Metody hodnocení
Podmínky pro ukončení kurzu: 1) Vypracování referátu na dohodnuté téma, rozsah: 4.500 znaků, včetně mezer, nutno vložit do odevzdávárny, je třeba uvést použité zdroje. 2) Orientace v problematice (v rozsahu příručky Rachel Barnesové) a obsahu přednášek, prokázané testem při kolokviu.
Informace učitele
V učebních materiálech předmětu je k dispozici stručná přehledová publikace Rachel Barnesové "The Pre-Raphaelites and their World".
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/SUS_92