AR1A323 Základy peněžního vývoje pro archiváře

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 8:00–9:40 K21, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Předpoklady
Základní znalosti numismatiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 11/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 11/30
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v peněžním vývoji českých zemí od vzniku českého státu až po období moderních měnových systémů v období 20. století. Předmět je zaměřen na velké měnové reformy v průběhu dějin peněz, na typy platidel a na specifické peněžní prostředky. Pozornost je věnována zejména písemným pramenům pro peněžní dějiny a interpretaci měnových údajů v dobových textech. Zvláštní pozornost je věnována početním a peněžním jednotkám a jejich označování v písemných pramenech. Cílem předmětu je poskytnout základní orientaci v historii peněz českých zemí v návaznosti na archivní prameny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat hlavní měnová období v historii českých zemí;
- orientovat se v peněžních a početních jednotkách v českých zemích;
- popsat měnové reformy v peněžních dějinách;
- rozlišit ražené peníze od početních jednotek;
- určit a analyzovat zkratky měnových a početních jednotek v dobovém textu.
Osnova
 • - Prameny a metodické postupy
 • - Měnový vývoj v českých zemích v období denárové měny
 • - Měnový vývoj v českých zemích v období grošové měny
 • - Měnový přehled v českých zemích v období tolarové měny
 • - Konvenční měna a první papírová platidla
 • - Rakouská měna a rakousko-uherská korunová měna
 • - Československá korunová měna
 • - Peněžní ústavy
 • - Měnové reformy a bankroty v průběhu peněžního vývoje českých zemí
 • - Početní a peněžní jednotky a jejich označování v písemných pramenech ve středověku a novověku
 • - Interpretace měnových údajů v dobových textech
 • - Problematika studia cen a mezd
Literatura
 • NOHEJLOVÁ-PRÁTOVÁ, Emanuela. Základy numismatiky. 1. vyd. Praha: Academia, 1975, 263 s. URL info
 • - NOVOTNÝ, J., Míry, měny a ceny v urbářích a odhadech na Moravě a ve Slezsku, Slezský sborník 58, 1960, s. 89-111.
 • - NOVOTNÝ, J., Prameny k dějinám cen a mezd na Moravě v 16. a 17. století, Sborník archivních prací 15/1966, č. 2.
 • - POŠVÁŘ, J., Kopy a jiné údaje v moravských pramenech 17. a 18. stol., Numismatické listy XV./1960, s. 40-43.
 • - POŠVÁŘ, J., Měnové poměry na Moravě do roku 1750, Časopis Moravského musea LIII. – LIV., 1968, s. 159-174.
 • SEJBAL, Jiří. Základy peněžního vývoje. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997, 420 s. ISBN 8021017341. info
 • SEJBAL, Jiří. Dějiny peněz na Moravě. První vydání. Brno: Blok, 1979, 209 stran. URL info
 • - VOREL, P., „Groše české“ a „groše míšeňské“ jako početní jednotky 15. až 18. století, in: Šimek, E. (ed.): Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby v našich muzeích. Sborník příspěvků ze semináře numismatiků... (viz informace uč.)
 • VOREL, Petr. Od pražského groše ke koruně české : průvodce dějinami peněz v českých zemích. 2., rozš. vyd. Praha: Havran, 2004, 577 s. ISBN 8086515400. info
 • - VOREL, P., Peníze a peněžní početní jednotky v 16. století, Theatrum historiae 6, Pardubice 2010, s. 219-233
 • - VOREL, P., Úvěr, peníze a finanční transakce české a moravské aristokracie při cestách do zahraničí v polovině 16. století. ČČH 96, 1998, s. 754-778.
Výukové metody
Kombinace přednášek a praktických cvičení.
Metody hodnocení
Předmět bude hodnocen formou písemného testu, který se bude skládat ze dvou částí: 1. prověření teoretických znalostí v oboru, 2. přepis krátkého textu
Informace učitele
K literatuře: VOREL, P., „Groše české“ a „groše míšeňské“ jako početní jednotky 15. až 18. století, in: Šimek, E. (ed.): Dokumentace a prezentace dějin české mince a měny grošové doby v našich muzeích. Sborník příspěvků ze semináře numismatiků, Pardubice 22.- 23. října 1998, Praha-Pardubice 2002, s. 57-68.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/AR1A323