KSCB003 Náboženství Číny a Taiwanu

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz podává základní přehled náboženských tradic Číny od nejstarších dob po současnost. Důraz je kladen na ozřejmění souvislostí mezi státními kulty, jinými organizovanými náboženskými tradicemi (buddhismus, taoistické kulty), literátskou (konfuciánskou) tradicí a "lidovou" religiozitou, a rovněž na politický, společenský a ekonomický kontext fungování náboženství v čínské kultuře.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit základní fakta o náboženství v dějinách čínské kultury;
- používat základní terminologii týkající se náboženství v dějinách čínské kultury;
- porozumět a vysvětlit společenský, politický a ekonomický kontext fungování náboženství v čínské kultuře;
- vytvořit mluvenou nebo psanou prezentaci vybraného tématu z dějin náboženství Číny;
- interpretovat základní pasáže z relevantních čínských textů v překladu
Osnova
 • (0) Úvodní informace k předmětu; teoretické a metodologické otázky
 • (1) Náboženství dynastie Shang a Zhou
 • (2) Tzv. "filozofické školy"; jejich vztah k náboženským kultům; konfucianismus
 • (3) Taoizmus
 • (4) Čínsky buddhismus
 • (5) Křesťanství v Číně
 • (6) Náboženství v období Čínské republiky
 • (7) Náboženství v současné ČLR
 • (8) Nová náboženská hnutí v ČLR a na Taiwaně
 • (9) Lidová religiozita na Taiwaně
 • (10) Křesťanství na Taiwaně
 • (11) Buddhizmus na Taiwaně
 • (12) Zápočet
Literatura
  povinná literatura
 • VÁVRA, Dušan. Antologie textů k náboženství Číny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 299 s. info
 • VÁVRA, Dušan a Pavel ŠINDELÁŘ. Náboženství Číny a Japonska : sborník statí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 332 s. ISBN 978-80-210-5456-1. URL info
  neurčeno
 • CHENG, Anne. Dějiny čínského myšlení. Translated by Helena Beguivinová - Olga Lomová - David Sehnal - Dušan Vávra. 1. vyd. Praha: DrahmaGaia, 2006. xv, 688. ISBN 8086685527. info
 • Chinese religions in contemporary societies. Edited by James Miller. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2006. xvii, 317. ISBN 1851096264. info
 • KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie : pohled z dějin. Vyd. 1. Lásenice: Maxima, 2005. 373 s. ISBN 809013338X. info
 • ADLER, Joseph A. Chinese religions. 1st pub. London: Routledge, 2002. 144 s. ISBN 0415262836. info
 • OVERMYER, Daniel L. Náboženství Číny :svět jako živý organismus. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 1999. 178 s. ISBN 80-85190-98-2. info
 • Religions of China in practice. Edited by Donald S. Lopez. Princeton: Princeton University Press, 1996. xvi, 499 s. ISBN 0-691-02143-0. info
 • CHING, Julia. Chinese religions. 1st pub. Houndmills: Macmillan, 1993. xv, 275. ISBN 0333531744. info
 • JOCHIM, Christian. Chinese religions : a cultural perspective. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 1986. xiv, 202. ISBN 0131329944. info
Výukové metody
Náplň semestru:
Přednáška, diskuze.
Metody hodnocení
Požadavky kolokvia:
(a) aktivní účast v kurzu;
(b) písemný test (hranice úspěšnosti: 70%); obsah: testování faktických znalostí, schopností zařadit a interpretovat jednoduchý text, orientace v relevantní terminologii
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021.