KSCB003 Náboženství Číny a Taiwanu

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Magdaléna Rychetská, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Seminář čínských studií - Centrum asijských studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 B2.44
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 39/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz podává základní přehled náboženských tradic Číny od nejstarších dob po současnost. Důraz je kladen na ozřejmění souvislostí mezi státními kulty, jinými organizovanými náboženskými tradicemi (buddhismus, taoistické kulty), literátskou (konfuciánskou) tradicí a "lidovou" religiozitou, a rovněž na politický a společenský kontext fungování náboženství v čínské kultuře.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět a vysvětlit základní fakta o náboženství v dějinách čínské kultury;
- používat základní terminologii týkající se náboženství v dějinách čínské kultury;
- porozumět a vysvětlit společenský a politický kontext fungování náboženství v čínské kultuře;
- vytvořit mluvenou nebo psanou prezentaci vybraného tématu z dějin náboženství Číny;
- interpretovat základní pasáže z relevantních čínských textů v překladu
Osnova
 • (0) Úvodní informace k předmětu; teoretické a metodologické otázky
 • (1) Náboženství dynastie Shang a Zhou
 • (2) Tzv. "filozofické školy"; jejich vztah k náboženským kultům; konfucianismus
 • (3) Taoizmus
 • (4) Čínsky buddhismus
 • (5) Křesťanství v Číně
 • (6) Náboženství v období Čínské republiky
 • (7) Náboženství v současné ČLR
 • (8) Nová náboženská hnutí v ČLR a na Taiwaně
 • (9) Lidová religiozita na Taiwaně
 • (10) Křesťanství na Taiwaně
 • (11) Buddhizmus na Taiwaně
 • (12) Zápočet
Literatura
 • OVERMYER, Daniel L. Náboženství Číny :svět jako živý organismus. V českém jazyce vyd. 2. Praha: Prostor, 1999. 178 s. ISBN 80-85190-98-2. info
 • KRÁL, Oldřich. Čínská filosofie : pohled z dějin. Vyd. 1. Lásenice: Maxima, 2005. 373 s. ISBN 809013338X. info
 • CHENG, Anne. Dějiny čínského myšlení. Translated by Helena Beguivinová - Olga Lomová - David Sehnal - Dušan Vávra. 1. vyd. Praha: DrahmaGaia, 2006. xv, 688. ISBN 8086685527. info
 • HARTZOVÁ, Paula R. Taoismus. Translated by Stanislava Vomáčková. Praha: Lidové noviny, 1996. 133 s. ISBN 80-7106-185-9. info
 • HOOBLER, Thomas a Dorothy HOOBLER. Konfucianismus. Translated by Petra Jeřábková. Praha: Lidové noviny, 1997. 129 s. ISBN 80-7106-190-5. info
Výukové metody
Náplň semestru:
Přednáška, diskuze.
Metody hodnocení
Požadavky kolokvia:
(a) aktivní účast v kurzu;
(b) písemný test (hranice úspěšnosti: 70%); obsah: testování faktických znalostí, schopností zařadit a interpretovat jednoduchý text, orientace v relevantní terminologii
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2018, jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/KSCB003