AJ32042 Moderní lingvistika

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Znalost základů jazykovědných disciplín.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s významnými díly obecné a anglosaské teoretické lingvistické literatury a dovést je ke srovnání anglosaské a české lingvistické tradice. Dalším cílem je prohloubení jejich znalosti v oblasti metodologie lingvistického výzkumu.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s významnými díly obecné a anglosaské teoretické lingvistické literatury. Budou schopni provést srovnání anglosaské a české lingvistické tradice. Studenti si prohloubí své znalosti v oblasti metodologie lingvistického výzkumu.
Osnova
 • 1. Díla Mathesia, Vachka, Firbase a Daneše a jejich přínos pro anglistické lingvistické bádání v současnosti. 2. Anglosaská škola: N. Chomsky a jeho teorie generativní gramatiky. 3. Anglosaská škola: M.A.K. Halliday a jeho funkční pojetí jazyka 4. Teorie významu: Pragmatika, sémantika a sociolingvistika 5. Interdisciplinární přístup ke studiu jazyka
Literatura
  doporučená literatura
 • A functional analysis of present day English on a general linguistic basis. Edited by Vilém Mathesius - Josef Vachek - Lisbuše Dušková. 1 online r. ISBN 9783110813296. info
 • MATHESIUS, Vilém. Jazyk, kultura a slovesnost. Vyd. v tomto uspoř. 1. Praha: Odeon, 1982. 527 s. URL info
 • Daneš, F.: A Three-Level Approach to Syntax. TLP 1964, vol. 1, pp. 225-240
 • Papers on functional sentence perspective. Edited by František Daneš. Prague: Academia, 1974. 222 s. info
 • FIRBAS, Jan. Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. xv, 239. ISBN 0521373085. info
 • LYONS, John. Linguistic semantics : an introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. xvi, 376. ISBN 0521438772. info
 • MEY, Jacob L. Pragmatics :an introduction. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2001. xiv, 392 s. ISBN 0-631-21131-4. info
 • HALLIDAY, M. A. K. Language as social semiotic : the social interpretation of language and meaning. London: Edward Arnold, 1979. 256 s. ISBN 0713162597. info
 • CHOMSKY, Noam. Syntactic structures. Edited by Mouton de Lightfoot. 2nd ed. Berlin: Mouton de Gruyter, 2002. xviii, 117. ISBN 3110172798. info
 • CHOMSKY, Noam. Language and mind. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1972. xii, 194. ISBN 0155492578. info
Výukové metody
Samostatná četba, konzultace
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Tento kurz je určen pouze studentům doktorského studia! This course is designated for PhD students ONLY!.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/AJ32042