F1140 Úvod do fyziky

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zbyněk Fišer (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc.
Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Špačková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyziky kondenzovaných látek - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
zvládnutí předmětu fyzika v rozsahu učebnic pro gymnázia
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Fyzika je spolehlivým základem všech přírodních věd a k jejich pochopení jsou nutné alespoň základní představy o tom jak fyzika zkoumá přírodu.
Předmět je elementárním úvodem do světa fyziky, který si klade za cíl zopakovat a prohloubit středoškolské znalosti fyziky a položit základy k dalšímu studiu v tomto oboru. Posluchači si vystačí jen s jednoduchými matematickými znalostmi.
Po absolvování kurzu budou studenti schopni
- rozumět základním fyzikálním pojmům a fyzikálním principům
- chápat vzájemné souvislosti mezi různými oblastmi fyziky
- řešit fyzikální problémy s použitím základního matematického aparátu
Osnova
 • 1. Co je to fyzika, vztah k přírodním vědám, fyzikální poznávání, jednotky SI
 • 2. Kinematika
 • 3. Síla a pohyb, Newtonovy zákony, druhy sil
 • 4. Práce, kinetická a potenciální energie, hybnost
 • 5. Pohyb po kružnici, rotace, rovnováha
 • 6. Hydrostatika a hydrodynamika
 • 7. Kmity a vlny
 • 8. Termodynamika a molekulová fyzika
 • 9. Elektrostatika, elektrické pole, napětí
 • 10. Elektrický proud, Ohmův zákon
 • 11. Magnetické pole, elektromagnetismus
 • 12. Optika
 • 13. Základy moderní fyziky
Literatura
 • HALLIDAY, David, Robert RESNICK, Jearl WALKER a Petr DUB. Fyzika. Svazek 1. 2., přeprac. vyd. Brno: VUTIUM, c2013. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 978-80-214-4123-1.
 • SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. 5. přeprac. vyd. Praha: Prometheus, 2014. ISBN 978-80-7196-438-4.
Výukové metody
Přednáška je doplněna obrazovým materiálem.
Metody hodnocení
Přednáška je zakončena písemnou zkouškou.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2021/F1140