ETBB107 Péče o kulturní dědictví I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 10 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s problematikou etnografického muzejnictví jako jednoho z důležitých nástrojů péče o kulturní dědictví. Předmět si klade za cíl přiblížit historické souvislosti formování etnografického muzejnictví, muzejní legislativu a zásady muzejní práce.
Výstupy z učení
Na konci první řady přednáškového cyklu zaměřeného péči o kulturní dědictví v muzejní sféře budou studenti schopni ovládat muzejní legislativu, zásady muzejní práce, především evidenci, zpracování, ošetřování a vyhodnocování sbírkového fondu; jeho zveřejňování formou výstav (libreto a scénář výstavy, muzeografie), publikování (odborný text, katalog, bibliografie) a přednášek. Budou schopni diskutovat problematiku etiky muzejního pracovníka a jeho práce.
Osnova
 • 1. Terminologie.
 • 2. Systematika.
 • 3. Legislativa.
 • 4. Sběratelství.
 • 5. Vznik a charakteristika jednotlivých muzejních kolekcí v českých zemích, jejich význam pro region i z hlediska širšího badatelského zájmu, zaměření sbírkových kolekcí.
 • 6. Zásady muzejní práce, především evidence, zpracování, ošetřování a vyhodnocování sbírkového fondu; jeho zveřejňování formou výstav (libreto a scénář výstavy, muzeografie), publikací (odborný text, katalog, bibliografie) a přednášek.
 • 7. Etika muzejní práce.
Literatura
  doporučená literatura
 • Muzeologie : úvod do studia (Variant.) : Úvod do studia muzeologie : určeno pro posluchače International Summer School of Museology - ISSOM. info
 • DOUŠEK, Roman a Zuzana HOLUBOVÁ. Muzejní výzkum. In Roman Doušek a kol. Úvod do etnologického výzkumu. 1. vyd. Brno: MUNI, 2014. s. 189-233. Etnologické příručky 7. ISBN 978-80-210-6883-4. info
 • DOLÁK, Jan. Muzealizace v soudobé společnosti a poslání muzeologie. 2006. info
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk. Úvod do studia muzeologie, druhé rozšířené a aktualizované vydání. In Úvod do stuia muzeologie. Brno: Úvod do stuia muzeologie, 1997. info
Výukové metody
Přednášky, domácí práce.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/ETBB107