PV1A324 Ikonografie

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kristína Sedláčková (přednášející)
Garance
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Předpoklady
! PV1A253 Ikonografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení se základy křesťanské ikonografie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v zobrazeních novozákonních biblických výjevů a nejčastěji zobrazovaných křesťanských světců
- popsat tato zobrazení
- určit téma vyobrazení
- propojovat zobrazení křesťanských světců s historickými souvislostmi a místy
Osnova
 • Úvod do ikonografie
 • Bible
 • Starý zákon
 • Nový zákon
 • mariánská ikonografie
 • hagiografie
Literatura
 • Bible : český ekumenický překlad - Bible kralická : česká synoptická Bible (v rozsahu celého vydání Bible kralické z roku 1613). Edited by Jiří Brodský - Jan Amos Dus. 1. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2008. xv, 1808. ISBN 9788085810868. info
 • SACHS, Hannelore, Ernst BADSTÜBNER a Helga NEUMANN. Christliche Ikonographie in Stichworten. Leipzig: Koehler & Amelang, 1980. 384 s. info
 • Lexikon der christlichen Ikonographie (ed. E. Kirschbaum), 1994
 • BARTLOVÁ, Milena. Poctivé obrazy : deskové malířství v Čechách a na Moravě, 1400-1460. Vyd. 1. Praha: Argo, 2001. 494 s. ISBN 8072033654. info
 • ROYT, Jan. Slovník biblické ikonografie. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2006. 342 s. ISBN 9788024609638. info
 • ROYT, Jan a Hana ŠEDINOVÁ. Slovník symbolů : kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Vydání první. Praha: Mladá fronta, 1998. 201 stran. ISBN 8020407405. info
Výukové metody
Přednášky – interaktivní semináře – rozbor konkrétních příkladů.
Metody hodnocení
1 hodina přednášky a 1 hodina semináře - zápočet.
Informace učitele
K seznamu literatury: řada článků: M. Bartlová, J. Royt, D. Rywiková, M. Studničková, H. Hlaváčková aj.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.