PJN305 Bakalářská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
odevzdání práce. 0 kr. Ukončení: z.
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět slouží k potvrzení odevzdání hotové bakalářské diplomové práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponenta a vedoucího práce.
Výstupy z učení
Kompletní text bakalářské diplomové práce.
Osnova
  • Odevzdání hotové bakalářské diplomové práce v souladu požadavky univerzity, fakulty a příslušného ústavu.
Literatura
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Potvrzení o přijetí bakalářské diplomové práce.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity po odevzdání práce, která splňuje příslušná formální kriteria. Bakalářská diplomová práce je pak ohodnocena na základě výsledku obhajoby a na základě posudků vedoucího práce a oponenta.
Informace učitele
Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce. Literature for the Bachelor’s thesis is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PJN305