NJII_183A Německá slovotvorba

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
každé sudé pondělí 10:00–11:40 J22, kromě Po 13. 11.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
NJII_183A/01: Út 11:00–11:50 D32, kromě Út 14. 11., I. Zündorf
NJII_183A/02: Út 10:00–10:50 D32, kromě Út 14. 11., I. Zündorf
Předpoklady
Základní znalosti jazykovědné terminologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání teroetických a praktických znalostí nutných pro zvládnutí slovotvorné analýzy.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student v textu schopen najít rozlišit a analyzovat slovotvorné jevy současného německého jazyka. Studenti by měli získat praxi ve slovotvorné analýze na podkladu práce s konrétními texty.
Osnova
 • Dynamika systému slovní zásoby.
 • Postavení slovotvorby v rámci nauky o slovní zásobě a gramatiky.
 • Základní slovotvorné pojmy, produktivita, aktivita
 • Tvoření slov v německém jazyce.
 • Slovotvorné postupy u jednotlivých slovních druhů. Výklad významu konfixů, infixů a interfixů a jejich uplatnění v němčině.
 • Slovotvorba substantiv, adjektiv, sloves
 • Slovotvorné tendence v současné němčině.
 • Analýza slovotvorných postupů, kategorií a typů v různých druzích textů se zřetelem k shodným a odlišným jevům slovotvorné struktury němčiny a češtiny.
Literatura
  doporučená literatura
 • FLEISCHER, Wolfgang a Irmhild BARZ. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Edited by Marianne Schröder. 2., durchgesehene und erg. A. Tübingen: Max Niemeyer, 1995. 382 s. ISBN 3-484-10682-4. info
 • LOHDE, Michael. Wortbildung des modernen Deutschen : ein Lehr- und Übungsbuch. Tübingen: Gunter Narr, 2006. 350 s. ISBN 3823362119. info
 • BARZ, Irmhild. Wortbildung - praktisch und integrativ :ein Arbeitsbuch. Frankfurt am Main: Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften, 2002. 187 s. ISBN 3-631-38997-3. info
Výukové metody
přednáška praktická analýza a diskuse v semináři
Metody hodnocení
přednášky, cvičení, písemný test
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Předmět pracuje také se studijní oporou, dílčí úkoly tvoří součást práce v semináři.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/NJII_183A