AR1B101 Městská správa

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 11:00–11:50 B2.23, kromě Po 18. 11. až Ne 24. 11.
Předpoklady
! NOW ( AR1A235 Městská správa )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače s formováním městského zřízení a se základními mezníky ve vývoji městské správy a s jejím fungováním. Záměrem je také představit fond archiv města jako svébytný typologický celek a poukázat na základní postupy při jeho zpracování.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: vysvětlit základní pojmy z oblasti městské správy, charakterizovat základní mezníky ve vývoji městské správy, popsat jednotlivé správní kompetence, charakterizovat fond archiv města, popsat hlavní zásady zpracování tohoto typu fondu.
Osnova
 • Základní pojmy a kompetence městské správy;
 • Formování městského zřízení;
 • Správní a právní vývoj městských komunit;
 • Písemná produkce městských kanceláří;
 • Metodika zpracování fondu typu archiv města.
Literatura
 • HLEDÍKOVÁ, Zdeňka, Jan JANÁK a Jan DOBEŠ. Dějiny správy v českých zemích : od počátků státu po současnost. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2007, 570 s. ISBN 9788071069065. info
 • Metodika k archivnímu zpracování fondů typu „Archiv města“. SAP Supplementum 3/2020: https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-pokyn-c-1-2020-k-archivnimu-zpracovani-fondu-typu-archiv-mesta.aspx
 • HOFFMANN, František. Středověké město v Čechách a na Moravě. Vydání první, (celkově d. Praha: Lidové noviny, 2009, 712 stran. ISBN 9788071065432. info
 • FLODR, Miroslav. Brněnské městské právo. Zakladatelské období (-1359). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2001, 519 s. Knižnice Matice moravské, sv. 7. ISBN 80-86488-00-4. info
 • ĎURČANSKÝ, Marek. Česká města a jejich správa za třicetileté války : zemský a lokální kontext. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2013, 411 stran. ISBN 9788024622552. URL info
 • Fasora, Lukáš: Správa města Brna v přechodu mezi "honoračním" a "výkonovým" typem v letech 1850-1905. Lukáš Fasora. Časopis Matice moravské 123, č. 1 (2004), s. 77-91
Výukové metody
Přednáška, seminář
Metody hodnocení
Kolokvium
Informace učitele
Doplnění k literatuře: Hoffmann, František: Středověké město v Čechách a na Moravě. 2., rozšíř. a uprav. vyd. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 712 s., obr. (Česká historie. 20.) [1. vyd. Praha, Panorama 1992: České město ve středověku] ISBN:978-80-7106-543-2, s. 404–426 (městská správa a městské kanceláře)
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/AR1B101