PLIN056 Projekt z českého jazyka

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr. (přednášející)
Mgr. Dana Hlaváčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hana Žižková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zdeňka Hladká, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Pro období podzim 23 je předmět vypsaný pouze pro studenty kurzu CJJ03.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pro období podzim 2023 je předmět vypsaný pouze pro studenty kurzu CJJ03 (v němž budou také představena témata projektů). Předmět je určen pro studenty českého jazyka a počítačové lingvistiky, kteří si chtějí vyzkoušet aplikaci získaných teoretických poznatků v praxi. V projektech se mohou podílet na různých výzkumných a praktických úkolech spojených s českým jazykem (s jeho psanou i mluvenou formou). Studenti budou pracovat v malých týmech či samostatně. Během semestru se uskuteční úvodní schůzka se zadáním práce, průběžné konzultace, odevzdání výsledků a závěrečné zhodnocení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- aplikovat teoretické poznatky z českého jazyka (zejména pravopisu a gramatiky) při zpracování praktických úkolů,
- zvládat činnosti spojené s týmovou prací (rozdělení úkolů, komunikaci s vedoucím a členy týmu, plnění úkolů a dodržování termínů apod.)/zvládnout díl odpovědnosti za samostatný úkol,
- využít získané znalosti a dovednosti v dalším studiu i v praxi.
Osnova
  • 1. Úvodní schůzka – zadání úkolů, rozdělení práce.
  • 2. Průběžné konzultace s vedoucím tématu i mezi studenty navzájem (konzultace mohou probíhat na osobních schůzkách).
  • 3. Závěrečná schůzka, odevzdání výsledků a jejich zhodnocení.
Literatura
  • Literatura bude zadána dle témat jednotlivých projektů.
Výukové metody
Samostatná/týmová práce, online komunikace a sdílení práce.
Metody hodnocení
Práce na úkolu během semestru, komunikace s vedoucím tématu a s ostatními členy týmu. Aktivní zapojení do průběžných konzultací. Úspěšné splnění zadaného úkolu, prezentace a obhájení výsledků na závěrečné schůzce (samostatně či v týmu).
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/PLIN056