AJ32041 Historická lingvistika

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Hans Sauer (přednášející), doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (zástupce)
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět je určen pro studenty s velmi dobrou znalostí angličtiny, kteří jsou schopni sledovat v angličtině odborný text a přednášky na specializovaná témata diachronní lingvistiky. Předpokladem je velmi dobré analytické myšlení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je doplnit nebo rozšířit znalosti studentů o vývoji anglického jazyka od nejstarších stádií indoevropštiny po současnou angličtinu. Zvláštní pozornost se věnuje zejména vztahu mezi změnami na rovině fonologické, gramatické a lexikální a kulturně historickým a společenským faktorům.
Výstupy z učení
Studenti si doplní nebo rozšíří znalosti o vývoji anglického jazyka od nejstarších stádií indoevropštiny po současnou angličtinu. Pochopí vztah mezi změnami na rovině fonologické, gramatické a lexikální a význam kulturně historických a společenských faktorů.
Osnova
  • 1. Periodizace vývoje angličtiny 2. Vývoj anglického fonologického systému 3. Vývoj anglického morfologického systému 4. Vývoj anglické syntaxe 5. Významné události v dějinách anglického jazyka a kultury 6. Významné texty v dějinách anglického písemnictví 7. Analýza a překlad vybraných staroanglických textů 8. Analýza a překlad vybraných středoanglických textů 9. Analýza a překlad vybraných novoanglických textů 10. Vývoj jednotlivých jazykových rovin a jejich vzájemné souvisloti. 11. Kulturní faktory vývoje jazyka
Literatura
    povinná literatura
  • CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. A Concise History of English. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 93 s. ISBN 978-80-210-7479-8. Digitální knihovna FF MU info
  • SCHENDL, Herbert. Historical linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2001. xi, 130. ISBN 9780194372381. info
    doporučená literatura
  • BAUGH, A. C. a Thomas CABLE. A history of the English language. 4th ed. London: Routledge, 1993. xiv, 444. ISBN 0415093791. info
  • HLADKÝ, Josef. A guide to pre-modern English. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 359 stran. ISBN 8021032197. info
  • VACHEK, Josef. Historický vývoj angličtiny. Edited by Jan Firbas. 8. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 276 s. ISBN 8021004878. info
Výukové metody
V kurzu jsou použity následující výukové metody: přednáška, interaktivní cvičení během semináře (analýza textu), domácí cvičení - analýza a překlad textu, domácí úkol - četba studijních materiálů.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen testem, který trvá přibližně dvě hodiny. Obsahem testu jsou témata probíraná na seminářích. Požadovaná úspěšnost je 60 %.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Výuka bude probíhat 30. a 31. března 2012 v SACu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2022.