DU2104 Zahraniční stáž krátkodobá

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres (cvičící)
Garance
prof. Ivan Foletti, MA, Docteur es Lettres
Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Seminář dějin umění - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Krátkodobou zahraniční stáží se rozumí odborná stáž na zahraničním akademickém či badatelském pracovišti o délce minimálně 30 kalendářních dnů, příp. účast na letní škole.
Cílem je rozšířit odborné, jazykové i kulturní kompetence studenta v rámci příkladů dobré praxe a tím zvýšit kvalitu absolventů a jejich uplatnění v praxi.
Výstupy z učení
Individuální
Osnova
  • Stáž připravuje student ve spolupráci s katedrovým koordinátorem pro Erasmus (příp. pro zahraniční vztahy) a s vedoucím kurzu.
  • Výběr na stáž se děje na základě daných výběrových pravidel (podle typu podpůrného programu).
  • Součástí výběrového řízení je motivační dopis podrobně zdůvodňující zamýšlený cíl, délku a náplň stáže.
  • Konečné rozhodnutí o vyslání na stáž je podmíněno souhlasem vedoucího kurzu.
  • Stáž se doporučuje absolvovat nejlépe během 2. nebo 3. semestru.
  • Doporučuje se využít programu Erasmus, případně dalších programů na podporu studentských stáží.
Literatura
  • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
Výukové metody
Zahraniční stáž.
Metody hodnocení
Písemná zpráva ze stáže.
Ve zprávě se popisuje a hodnotí stáž a její nedílnou součástí je doložený soupis uskutečněných studijních a odborných aktivit (absolvované kurzy, badatelská činnost apod.).
Formulářový vzor zprávy je umístěn ve studijních materiálech předmětu.
Zpráva se odevzdává do 14 dnů od návratu ze stáže.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021.