PGDS034 Současná témata pedagogických věd

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 20 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Roman Švaříček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 0/5
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je určen pro doktorské studenty. Každý student si zvolí jedno aktuální a významné téma a na toto téma připraví krátkou přednášku pro své kolegy. Cílem kurzu je: Zorientovat se v současných tématech pedagogických věd. Seznámit se s relevantními oborovými časopisy. Naučit se účinně vyhledávat kvalitní zdroje. Naučit se strukturovat prezentaci tak, aby byla informačně hutná, avšak zároveň přívětivá k posluchačům. Zdokonalit se v ústní prezentaci.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • - orientovat se v současných tématech pedagogických věd, • - orientovat se v nabídce relevantních oborových časopisů • - účinně vyhledávat kvalitní zdroje. • - strukturovat prezentaci tak, aby byla informačně hutná, avšak zároveň přívětivá k posluchačům. • - prezentovat vědecké výsledky.
Osnova
  • Každý student si zvolí jedno aktuální a významné téma a na toto téma připraví krátkou přednášku pro své kolegy. Cílem kurzu je: Zorientovat se v současných tématech pedagogických věd. Seznámit se s relevantními oborovými časopisy. Naučit se účinně vyhledávat kvalitní zdroje. Naučit se strukturovat prezentaci tak, aby byla informačně hutná, avšak zároveň přívětivá k posluchačům. Zdokonalit se v ústní prezentaci.
Výukové metody
Skupinová práce, prezentace, samostatné studium.
Metody hodnocení
Zápočet.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/PGDS034