SLOLV08 Grantová činnost

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout doktorandům podporu v jejich grantové činnosti. Doktorand řeší svůj grant (individuální či kolektivní) a v jeho rámci plní stanovené dílčí úkoly.
Výstupy z učení
Doktorand průběžně plní závazky vyplývající z přiděleného grantu, dohlíží na věcné plnění i finanční stránku projektu.
Osnova
  • Průběžné plnění závazků grantu.
Literatura
  • Literatura je zadána individuálně školitelem podle zaměření grantu.
Výukové metody
Samostatná badatelská práce.
Metody hodnocení
Zápočet za udělení a plnění žádaného grantu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLV08