XS470 Komunikace v konfliktních situacích

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Holík (cvičící)
Mgr. Radek Šíp (cvičící)
Mgr. Hana Tesák Vrtala (cvičící)
Garance
Mgr. Hana Tesák Vrtala
Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Spolu s předmětem XS571 Komunikace v konfliktních situacích 2, vypisovaném v podzimním semestru, tvoří tento předmět dvousemestrální tréning v řešení konfliktních situací. Předměty lze absolvovat v libovolném pořadí. Předpoklady: Ochota naslouchat druhým a upřímnost sám k sobě.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 0/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/32
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Rozvinout a trénovat dovednosti komunikace, které umožňují vytvářet kvalitní vztah (zejména se studenty ve třídě) a které jsou užitečné v napjatých a konfliktních situacích.
Výstupy z učení
Teoretické koncepty/deklarativní znalost: student bude schopen zjednodušeně vysvětlit:
- souvislost mezi emocemi a potřebami jako dvěma složkami prožívání - čtyři kroky nenásilné komunikace - základní kontexty v individuální a skupinové interakci - kroky v peer empathy process Student se zdokonalí v následujících dovednostech: - naslouchání, vytváření empatického prostoru - porozumnění hlubšímu významu sdělení - sebe-napojení - rozlišování vlastních interpretací a pozorování + potřeb - upřímné neútočné vyjádření Výše uvedené dovednosti nejsou dobře testovatelné a navíc jsou situačně závislé - není tedy možné stanovit úroveň které studenti dosáhnout. Skrze trénink se však v těchto dovednostech zlepší a stanou se pro ně vědomě reflektovanými.
Osnova
  • Trénink je zaměřen do tří oblastí komunikace: Empatické naslouchání, Upřímné sebevyjádření, Napojení na vlastní prožívání.- Komunikační prvky, které blokují porozumnění - 4 kroky vyjádření: Pozorování, Pocity, Potřeby, Přání
Literatura
    doporučená literatura
  • ROSENBERG, Marshall B. Nenásilná komunikace - řeč života. Translated by Norma Garcíová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 221 s. ISBN 9788073674472. info
    neurčeno
  • Miki Kashtan: Spinning the threads of Radical Aliveness
Výukové metody
workshopy (předpokládá se aktivita studenta), učení zážitkem, diskuse reflexe, řešení modelových situací
Metody hodnocení
Požadavkem k zápočtu je aktivní účast v hodinách a vypracování krátké závěrečné práce (cca 2 stránky)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.