XS020 Inspiratorium pro učitele

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marek Boček (cvičící)
doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (cvičící)
Mgr. Hana Vrtalová (cvičící)
Mgr. Bc. Markéta Dohnalová (pomocník)
Garance
Mgr. Hana Vrtalová
Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vrtalová
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 180/100
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu:
Ukázat a seznámit studenty s širokou škálou témat, která souvisejí s učitelskou profesí: hodnocení žáků,jak zaujmout a udržet pozornost, možnosti metod neformální výuky, kreativita ve výuce apod. Konkrétní tématické zaměření jednotlivých hodin také záleží na zájmu studentů.
Rozvinout dovednosti relevantní pro budoucí učitelské působení studentů, např. vysvětlovat látku, ovlivňovat atmosféru ve třídě nebo uvažovat koncepčně nad plánem výuky
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:;
- udržet pozornost žáků a učit je jinými metodami než frontální výukou ;
- reflektovat svoji práci a dát svým pedagogickým kolegům smyslupnou a konkrétní zpětnou vazbu;
- získávat zpětnou vazbu od studentů, klást efektivní otázky;
- naplánovat strukturu hodiny či výukového bloku;
- formulovat, jaké vlastnosti má mít dobrý pedagog
Osnova
 • Jak zaujmout a udržet pozornost
 • Jak srozumitelně vysvětlovat
 • motivace, kreativita studentů
 • Možnosti hodnocení studentů.
 • Modely relevantní pro vyučování: Kolbův cyklus, "EDUCARE", Kirkpatrick four level scheme a jejich aplikace.
 • Výuka založená na řešení problémů, použití šifer ve výuce, zážitková pedagogika
 • Neverbální komunikace
 • Cílená skupinová zpětná vazba
Literatura
 • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. Vyd. 3. Praha: Portál, 2004. 380 s. ISBN 807178978X. info
 • KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. 2. vyd. Kroměříž: Spirála, 2006. 286 s. ISBN 8090187374. info
 • ROGERS, Carl R. Způsob bytí :klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Translated by Jiří Krejčí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 292 s. ISBN 80-7178-233-5. info
 • Zlatý fond her :[výběr her a programů připravených pro kursy Prázdninové školy Lipnice]. Edited by Jan Hrkal - Radek Hanuš. Vyd. 3. Praha: Portál, 2002. 165 s. ISBN 80-7178-660-8. info
Výukové metody
workshopy (předpokládá se aktivita studenta), učení zážitkem, diskuse reflexe, prezentace zkušených učitelů
Metody hodnocení
Požadavkem k zápočtu je aktivní účast v hodinách a vypracování krátké závěrečné práce (cca 2 stránky)
Informace učitele
http://www.physics.muni.cz/fyzwiki/inspiratorium/uvod
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/XS020