XS451 Komunikační trénink 2

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Hana Tesák Vrtala (cvičící)
Mgr. Petr Sucháček (cvičící)
Mgr. Tomáš Stolařík (cvičící)
Mgr. Radek Šíp (cvičící)
Kristýna Dohnalová (pomocník)
Bc. Matúš Kropuch (pomocník)
Garance
Mgr. Hana Tesák Vrtala
Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Tesák Vrtala
Dodavatelské pracoviště: Ústav fyzikální elektroniky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
XS451/01: Po 15:00–16:50 J4, R. Šíp
XS451/02: Út 18:00–19:50 J4, T. Stolařík
XS451/03: St 12:00–13:50 J4, P. Sucháček
XS451/04: St 15:00–16:50 J4, H. Tesák Vrtala
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 70/100, pouze zareg.: 1/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zlepšení schopnosti studentů interagovat a komunikovat (tedy naslouchat a mluvit) s lidmi.
Výstupy tréningu jsou nutně závislé na individuálních dispozicích, nicméně každý student by měl být po absolvování předmětu schopen:
Vytvořit si a dobře pronést krátký mluvený útvar (cca 5 min., např. osobní představení)
Strukturovat komplikovanou myšlenku tak, aby mohla být sdělena posluchači.
Dát kvalitní zpětnou vazbu
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování tréninku schopni:
Vytvořit si a dobře pronést krátký mluvený útvar (cca 5 min., např. osobní představení)
Strukturovat komplikovanou myšlenku tak, aby mohla být sdělena posluchači.
Dát kvalitní zpětnou vazbu
Osnova
 • Oblasti tréningu:
 • Proces přípravy projevu: téma - cíl - struktura
 • Různé typy projevů: představení se - jazyk - přesvědčení - příběh
 • V rámci projevů zaměření se na: verbální projev - neverbální projev - vystižení podstaty - strukturace myšlenek - využití rekvizit apod.
 • Improvizovaná vystoupení na zadané téma
 • Podávání a přijímání zpětné vazby: - aktivní naslouchání - kladení otázek - různé typy zpětné vazby - formulace vystihující podstatu.
Literatura
  doporučená literatura
 • PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání : umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 136 s. ISBN 9788024729442. URL info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Komunikace a prezentace : umění mluvit, slyšet a rozumět. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 176 s. ISBN 9788024727066. info
  neurčeno
 • M.B.Rosenberg: Nonviolent communication
Výukové metody
Aktivní tréning (individuálně či ve skupinkách) pomocí cvičení a aktivit s následným rozborem.
Metody hodnocení
Během semestru je vyžadována průběžná domácí příprava (cca 30 minut týdně, typicky příprava krátkého mluveného vystoupení, přečtení teorie či sledování zadané přednášky)
Zápočet je udělován za splnění podmínek: 3 projevy, 3 evaluace, 6 rolí. Projev se má za splněný poté, co student napíše jeho reflexi v systému ELF.
Informace učitele
http://www.prostor-j4.cz/komunikacni-trening/

Ke kurzu existuje elektronická podpora v systému ELF: https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=3533

Komunikační tréning je především prostor, kde můžete pracovat na svých komunikačních schopnostech. Každý trénuje to, co potřebuje. Někteří se zbavují nervozity a učí se být uvolnění před publikem. Jiní experimentují s formou, která zaujme posluchače. Další hledají, jak srozumitelně vysvětlit složité myšlenky jejich diplomové práce. Možná si budete myslet, že předmět by se měl jmenovat prezentační tréning, protože ta nejviditelnější část je trénování prezentací – tedy výstupů před publikem. Reálná komunikace je mnohem komplexnější a složitější než jednostranná prezentace. A abychom se mohli zaměřit a zlepšovat, tak záměrně zjednodušujeme. Na fotbalovém tréningu je taky mnoho času věnováno individuální práci, i když fotbal je založený na spolupráci týmu… Připravená prezentace: Víte přesně, co chcete říct. Víte přesně, na co se chcete zaměřit. Přehledná situace – jen vy a publikum. Žádný powerpoint, žádné mikrofony, nic co by rozptylovalo. 5 minut. Impro: Trochu jako jazz. Nevědět co řeknete, a být při tom v pohodě. Sebrat odvahu a začít mluvit. Na zadané téma. Zklidnit se, zorientovat se a říct něco smysluplného. Uvolnit se ještě více a přijít s originálním pojetím. Zaujmout a vypointovat! Zpětná vazba: Říct kolegovi, jak jsem vnímal jeho výkon. Jasně vyzdvihnout, co na mě zapůsobilo a proč. Taktně, ale přímo vysvětlit, co pro mě nefungovalo a navrhnout změnu. Podporovat učení celé skupiny.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/XS451