CJJ02 Současný český jazyk - fonetika a fonologie

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Richard Holaj (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Markéta Ziková, Ph.D.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–12:50 D22
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
CJJ02/01: Út 10:00–10:50 D41, M. Ziková
CJJ02/02: Út 11:00–11:50 D41, M. Ziková
CJJ02/03: Čt 11:00–11:50 G24, R. Holaj
CJJ02/04: Čt 10:00–10:50 G24, R. Holaj
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 111/110, pouze zareg.: 6/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 4/110
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studenty se základními pojmy fonetiky a fonologie. Student by měl být schopen aplikovat tyto pojmy na češtinu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kurzu schopen:
- používat mezinárodní fonetickou abecedu IPA;
- klasifikovat české vokály a konsonanty podle jejich fonetických vlastností;
- popsat distribuci hlásek a formalizovat ji;
- pracovat s fonologickými rysy;
- porozumět rozdílu mezi hloubkovou a povrchovou fonologickou strukturou;
- popsat základní fonologické procesy v češtině a formalizovat je;
- definovat základní principy sylabifikace a popsat základní typy slabik.
Osnova
 • 1. Fonetika a fonologie - vztah mezi grafickou a zvukovou stránkou: grafém – hláska - fonetický přepis: IPA, česká varianta - klasifikace vokálů a konsonantů v češtině
 • 2. Základní metody fonologické analýzy - distribuce (vázaná vs. volná, komplementární) - minimální páry - hláskové alternace
 • 3. Dekompozice hlásek na fonologické rysy
 • 4. Generativní model - hláskové alternace jako výsledek fonologických procesů - hloubková vs. povrchová fonologická struktura
 • 5. Autosegmentální fonologie - skeleton, asociační linky, interpretace fonologických procesů
 • 6. Prozodická (suprasegmentální) fonologie - slabičná struktura: principy sylabifikace a sonorita, extraslabičné konsonanty, slabičné konsonanty, slabičná typologie: otevřené vs. zavřené slabiky, lehké vs. těžké slabiky - metrická stopa: prominence, trochejská stopa vs. jambická stopa - fonologické slovo (přízvukový takt): přízvuk, vztah k morfologickému slovu, proklitika, enklitika - fonologická fráze (promluvový úsek, kólon): polokadence, intonace, pauza
 • 7. Vztah fonologie a morfologie
Literatura
  povinná literatura
 • Oostendorp, Marc: Phonology.
 • Nový encyklopedický slovník češtiny. Edited by Petr Karlík - Marek Nekula - Jana Pleskalová. První vydání. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 1092 stran. ISBN 9788074224812. info
 • KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. 2. doplněné. Brno: Masarykova univerzita Eplortál, 2008. 215 s. none. ISSN 1802-128X. URL info
Výukové metody
Přednáška, seminář, diskuze v hodině, domácí úkoly, písemné testy.
Metody hodnocení
Předpoklady k ukončení kurzu: 1) pravidelná účast v hodinách (max. 2 neomluvené absence), 2) včasné odevzdávání 3 domácích úkolů, 3) 3 průběžné písemné testy. Bodové hodnocení úkolů: max. 6 bodů (1 odevzdaný úkol = 2 body). Bodové hodnocení testů: max. 24 bodů (1 test = max. 8 bodů) Hodnotící škála za celý semestr (min. hranice pro úspěšné ukončení je 18 b.): 30-28 b. = A, 27-26 b. = B, 25-23 b. = C, 22-21 b. = D, 20-18 b. = E, 17 b. a méně = F
Informace učitele
Kurz se skládá z přednášky (1 vyučovací hodina) a semináře (1 vyučovací hodina). Tématem přednášek jsou obecné koncepty fonetiky a fonologii, které jsou v seminářích aplikovány na češtinu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/CJJ02