KRČMOVÁ, Marie. Fonetika a fonologie. 2. doplněné. Brno: Masarykova univerzita Eplortál, 2008. 215 s. none. ISSN 1802-128X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Fonetika a fonologie
Název anglicky Phonetics and phonologie
Autoři KRČMOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant).
Vydání 2. doplněné. Brno, 215 s. none, 2008.
Nakladatel Masarykova univerzita Eplortál
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/08:00033554
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISSN 1802-128X
Klíčová slova česky obecná fonetika; obecná fonologie; transkripce; klasifikace hlásek; modulace souvislé řeči; změny realizací v souvislé řeči
Klíčová slova anglicky general phonetics; general phonology; transcription; classification of speech sounds; modulation of connected speech; changes in realizations of connected speech
Štítky classification of speech sounds, general phonetics, general phonology, modulation of connected speech, Transcription
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Marie Krčmová, CSc., učo 2113. Změněno: 17. 11. 2010 17:49.
Anotace
Kniha Fonetika a fonologie je originální multimediální text obsahující základní teoretická poučení o obecných pojmech fonetiky a fonologie s ohledem na potřeby filologického studia, a to na úrovni nejnovějších poznatků oborů u nás i ve vyspělých zemích. Výklad je navíc doplněn úkoly pro samostatnou práci uživatelů. Na obecné poučení mohou navazovat konkretizace věnované jednotlivým jazykům. Zaměření textu nejlépe ukazuje jeho obsah: 1. Slovo úvodem. 2. Řeč mluvená a řeč psaná. 3. Disciplíny studující zvuk řeči. Od zvuku tvořeného mluvidly k jevům fonologicky relevantním. 4. Souvislá řeč a její členění. 5. Artikulační (organogenetická, fyziologická) fonetika.6. Akustická a auditivní fonetika. 7. Zvuková stránka souvislé řeči. 8. Základní pojmy z fonologie; tato část textu je oproti 1. vydání podstatně rozšířena. Text je doplněn seznamem aktuální literatury oboru s ohledem na její dostupnost, rejstříkem a strukturovaným seznamem pojmů oboru v souvislostech.
Anotace anglicky
Material Phonetics and Phonology is an original electronic online text offering basic and up-to-date theoretical information on general phonetic and phonological concepts with regard to the needs of students of philology. The text is in addition complemented by exercises for self-study. The general exposition is then followed by concrete activities in particular languages. The orientation and the goal of the textbook is best shown on its contents: 1. Introduction. 2. Spoken and written speech. 3. Fields studying the sound of speech. From speech formed by speech organs to phonologically relevant features. 4. Connected speech and its segmentation. 5. Articulatory (organogenetic, physiological) phonetics. 6. Acoustic and auditory phonetics. 7. Sound structure of connected speech. 8. Basic phonological concepts. The text contains an up-to-date list of relevant literature with regard to its availability. It also contains an index and structured list of concepts and terms.
VytisknoutZobrazeno: 22. 2. 2024 21:36