AJ34160 Film Adaptations of English Speaking Literatures

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
Bloková výuka. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je analýza filmových adaptací vybraných děl americké literatury. Vedle diskuse o obecných principech fungování procesu převodu z knihy na filmové plátno se zaměříme na konkrétní případové studie. Analýza románů a jejich filmových adaptací nám umoží zmapovat specifika autorských přístupů jednotlivých tvůrců k zpracovávaným textům a lépe jim porozumět. Toto je pouze možné, přihlédneme-li k řadě relevatních kontextů, které v daném historickém momentu do adaptačního procesu vstupují.
Jednotlivé semináře se zaměří za tato témata:
a) Afroameričané (Jako zabít ptáčka, 1960, 1962; Purpurová barva 1982, 1985)
b) Válka (Johny si vzal pušku 1939, 1971, Srdce temnoty - Apoklypsa 1979)
c) Adaptace Miloše Formana (One Flew over the Cuckoo's Nest 1962,1975; Ragtime 71975, 1981)
Výstupy z učení
Student bude po absolvování:
- hlouběji seznámen s obecnými principy fungování procesu filmové adaptace literárních děl
- schopen komplexně zmapovat specifika autorských přístupů filmových tvůrců k převáděným textům
- seznámen s řadou relevatních kontextů, které v daném historickém momentu do adaptačního procesu vstupovaly a do značné míry utvářely konečnou podobu literárního i filmového díla
- dobře znát šest důležitých románů a šest oceňovaných filmů americké provenience
Osnova
 • 1) Afroameričané (Jako zabít ptáčka, 1960, 1962; Purpurová barva 1982, 1985)
 • 2) Válka (Johny si vzal pušku 1939, 1971, Srdce temnoty - Apoklypsa 1979)
 • 3) Adaptace Miloše Formana (Vyhoďme ho z kola ven, 1962, Přelet nad kukaččím hnízdem 1975; Ragtime 1975, 1981)
Literatura
  povinná literatura
 • Ragtime. Edited by Miloš Forman. Praha: Hollywood C.E., 2008. 1 DVD-vide. info
 • To kill a mockingbird. Edited by Gregory Peck - Mary Badham - Phillip Alford - Robert Mulligan. [London]: Universal studios, 2008. 1 DVD-vide. info
 • The color purple. Edited by Adolph Caesar - Steven Spielberg - Danny Glover - Margaret Avery. Burbank: Warner Home Video, 2003. 2 DVD-vide. info
 • One flew over the cuckoo's nest. Edited by Miloš Forman - Lawrence Hauben - Bo Goldman - Jack Nicholson - Louise. [Česká republika]: Warner Home Video, 2002. 2 DVD-vide. info
 • DOCTOROW, E. L. Ragtime. Vyd. 2., nezměn. Praha: Odeon, 1985. 251 s. info
 • WALKER, Alice. The color purple. New York: Pocket Books, 1985. 295 s. ISBN 0-671-72779-6. info
 • TRUMBO, Dalton. Johnny si vzal pušku. Praha: Československý spisovatel, 1979. info
 • LEE, Harper. To kill a mockingbird. London: Pan Books, 1974. 284 s. ISBN 0-330-24118-4. info
 • KESEY, Ken. One Flew Over the Cuckoo s Nest. 13. vyd. New York: Signet, 1962. 272 s. info
  neurčeno
 • Film adaptation and its discontentsfrom Gone with the Wind to The Passion of the Christ. Edited by Thomas M. Leitch. Baltimore, Md.: Johns Hopkins University Press, 2007. xi, 354 p. ISBN 0801885655. info
 • HUTCHEON, Linda. A theory of adaptation. New York: Routledge, 2006. xviii, 232. ISBN 0415967953. info
 • Literature and film : a guide to the theory and practice of film adaptation. Edited by Robert Stam - Alessandra Raengo. First published. Malden: Blackwell Publishing, 2005. xiv, 359. ISBN 0631230556. info
 • STAM, Robert. Literature through film : realism, magic, and the art of adaptation. 1st pub. Malden: Blackwell Publishing, 2005. xvii, 388. ISBN 140510287X. info
Výukové metody
Samostatná příprava, diskuse ve třech blokových seminářích
Metody hodnocení
Průběžná příprava a aktivní účast na blokových seminářích
Esej (2100 slov) s adaptační tématikou
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.