CJBC04 Literatura pro děti a mládež II

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 C11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 70 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/70, pouze zareg.: 0/70, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/70
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška je pokračováním předmětu Literatura pro děti a mládež I. Podává přehled slovesné tvorby pro děti a mládež od 20. let 20. století do současnosti s důrazem na základní žánry a literární druhy (pohádka, příběhová próza, poezie atd.) a významné autorské osobnosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět vývoji české dětské literatury a vysvětlit ho;
- vysvětlit základní termíny;
- vysvětlit specifika literatury pro děti a mládež;
vysvětlit specifika dětského čtenářství.
Osnova
 • Přehled meziválečné literatury pro děti a mládež, její nejdůležitější žánry a představitelé.
 • Literatura pro děti a mládež v období 1939–1945. Próza s historickou tematikou, próza s přírodní tematikou, příběhová próza, pohádky. Poezie tohoto období. Fr. Hrubín.
 • Literatura pro děti a mládež po roce 1945 do dnešní doby. Základní vývojové tendence a hlavní představitelé v oblasti poezie a prózy.
 • Větší pozornost je soustředěna na pohádkovou tvorbu (např. nonsensová pohádka), příběhovou prózu, prózu s dívčí hrdinkou, dobrodružnou prózu.
 • Frekventované žánry v současné literatuře pro mládež, proměny a nové trendy v oblasti současné literatury pro děti a mládež.
Literatura
  povinná literatura
 • URBANOVÁ, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. V Olomouci: Votobia, 2003. 363 s. ISBN 80-7198-548-1. info
  doporučená literatura
 • ŠUBRTOVÁ, Milena. Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 456 s. ISBN 978-80-7277-506-4. info
 • TOMAN, Jaroslav. Konstanty a proměny moderní české poezie pro děti : (tvorba, recepce, reflexe). [České Budějovice]: Vlastimil Johanus, 2008. 271 s. ISBN 9788090424722. info
 • ČEŇKOVÁ, Jana. Vývoj literatury pro mládež a její žánrové struktury : adaptace mýtů, pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 171 s. ISBN 807367095X. info
 • TOMAN, Jaroslav. Současná česká literatura pro děti a mládež : (tvorba devadesátých let 20. století). Brno: Cerm, 2000. 31 s. ISBN 8072041703. info
  neurčeno
 • VAŘEJKOVÁ, Věra. Česká próza s dívčí hrdinkou. D. 2 (Obsaž.) : Česká próza s dívčí hrdinkou. D. 1. info
 • TOMAN, Jaroslav. Trivialita a kýč v literatuře pro děti a mládež. Brno: Cerm, 2000. 22 s. ISBN 8072041401. info
 • URBANOVÁ, Svatava. Metamorfózy dětské literatury :přehled české literatury pro děti od roku 1945 po současnost. Olomouc: Votobia, 1999. 191 s. ISBN 80-7198-379-9. info
 • VAŘEJKOVÁ, Věra. Česká autorská pohádka. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1998. 14 s. ISBN 80-7204-092-8. info
 • VAŘEJKOVÁ, Věra. Česká próza s dívčí hrdinkou. D. 1 ; Česká próza s dívčí hrdinkou. D. 2. Edited by Věra Vařejková. 1. vyd. Ostrava: Ateliér Milata, 1994. 23, 23. info
 • TENČÍK, František. Četba mládeže v počátcích obrození. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1962. 107 s. URL info
Výukové metody
Přednášky, četba.
Metody hodnocení
Přednáška je ukončena zápočtem. K zápočtu je požadováno zvládnutí probrané problematiky a doporučené četby.
Informace učitele
Absolvování přednášky Literatura pro děti a mládež I (PS) není podmínkou pro zapsání přednášky Literatura pro děti a mládež II.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Přednáška navazuje na přednášku Literatura pro děti a mládež I (CJBC03). Předmět bude otevřen a vyučován při minimálním počtu 6 zapsaných studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/CJBC04