DISM007 Magisterský diplomový seminář I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/11. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Margita Havlíčková (cvičící)
Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eliška Poláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra divadelních studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia.
Výstupy z učení
Student/ka musí prokázat:

- schopnost samostatné odborné práce;
- zvládnutí příslušné odborné literatury;
- schopnost analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
 • 1. Bibliografická rešerše předmětu.
 • 2. Rozprava o metodě.
 • 3. Příprava osnovy diplomové práce.
 • 4. Konzultace dílčí problematiky.
 • 5. Konzultace jednotlivých kapitol i celku práce.
Literatura
  doporučená literatura
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • KOVÁŘOVÁ, Pavla. Diplomová práce v souladu se zákonem s důrazem na plagiátorství. 2013. info
 • LIŠKA, Václav. Diplomová práce : zpracování a obhajoba. 3. rozš. vyd. Praha: Ivo Ulrych - Růžičkův statek, 2005. 123 s. ISBN 8086579174. info
 • POKORNÝ, Jiří. Diplomová práce - příležitost k seberealizaci : (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce). Brno: Cerm, 1994. 71 s. ISBN 8085867591. info
 • SYNEK, Miloslav a Helena SEDLÁČKOVÁ. Diplomová práce : (metodický návod jak psát diplomové a seminární práce). 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 1994. 52 s. ISBN 8070797967. info
Výukové metody
Teoretická příprava, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Prezentace dílčích výsledků práce.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/DISM007