DSMA19 Četba a interpretace starověkých právních pramenů

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 12:00–13:40 Zahraniční oddělení
Předpoklady
!( OBOR ( DST ) && TYP_STUDIA ( B ))
Znalost alfabety, schopnost vyhledávat ve slovníku (Liddell-Scott-Jones).
Alespoň základní znalost latiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými právními prameny jednotlivých starověkých kultur (Mezopotámie, Egypt, Řecko a Řím).
Studenti budou prostřednictvím komentované četby textů právní povahy obeznámeni s principy práva, s procesem přijímání zákonů, jejich kodifikací, procesem vymáhání práva, fungováním soudů. V neposlední řadě se studenti důkladně seznámí s právními termíny.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student bude:
- schopen orientace v právní terminologii jednotlivých starověkých kultur;
- znát základní právní prameny, jejich autory a povahu;
- rozumět principům zákonodárství a vymáhání práva;
- mít povědomí o soudním procesu;
- znát základní typy zákonů a rozumět okolnostem jejich vzniku.
Důraz bude kladen na komparativní četbu spočívající v četbě jednotlivých odvětví práva u všech probíraných kultur.
Osnova
 • Mezopotamské zákoníky.
 • Egyptské právní památky.
 • Zlomky Solónových zákonů.
 • Lýsiás 1: De caede Eratosthenis: manipulativní strategie v soudních řečech (suppresio veri, suggestio falsi), zákon o ospravedlnitelné vraždě, zákon o kakúrzích, tresty za cizoložství a znásilnění, otázka platnosti a zrušitelnosti zákonů v klasických Aténách.
 • Pseudo-Démosthenés 59: Neaira (zákony o cizoložství).
 • Aischinés 1: Proti Tímarchovi (zákony o prostituci).
 • Gortýnský zákoník.
 • Leges regiae.
 • Zákony XII desek.
 • Gaiova učebnice práva ve čtyřech knihách.
 • Edictum perpetuum Hadriani.
 • Codex Hermogenianus.
 • Codex Gregorianus.
 • Codex Theodosianus.
 • Corpus iuris civilis.
Literatura
  povinná literatura
 • Codex Theodosianus. Edited by Paul Krüger - Theodor Mommsen. Unveränderte Neuauflage. ccclxxx st. ISBN 9783615117011. info
 • SKŘEJPEK, M. "Texty ke studiu římského práva". ORAC. Praha, 2001. info
 • GAIUS. Učebnice práva ve čtyřech knihách. Edited by Jaromír Kincl. Přetisk 1. vyd. z roku 1981. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 274 s. ISBN 8072390570. info
  doporučená literatura
 • MACDOWELL, Douglas M. Studies on Greek law, oratory and comedy. Edited by Ilias Arnaoutoglou - Kōnstantinos A. Kapparēs - Dimos Spatharas. First published. London: Routledge, 2018. xxiv, 365. ISBN 9781472458179. info
 • DOSTALÍK, Petr. Texty ke studiu římského práva soukromého. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 208 stran. ISBN 9788073806255. info
 • Digesta, seu, Pandectae. Translated by Peter Blaho - Jarmila Bartošíková - Michal Skřejpek - Jakub Ž. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 701 stran. ISBN 9788024630632. info
 • Speeches from Athenian law. Edited by Michael Gagarin. 1st ed. Austin [Tex.]: University of Texas Press, 2011. x, 396 p. ISBN 9780292786523. info
 • Justiniánské instituce. Edited by Michal Skřejpek, Translated by Peter Blaho. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010. 411 s. ISBN 9788024617497. info
 • PLESSIS, Paul J. du. Textbook on Roman law. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2010. xvi, 427. ISBN 9780199574889. info
 • Zákon a právo v archaických kulturách. Edited by Dalibor Antalík - Jiří Starý - Tomáš Vítek. Vyd. 1. V Praze: Herrmann & synové, 2010. 346 s. ISBN 9788087054246. info
 • The Cambridge companion to ancient Greek law. Edited by Michael Gagarin - David Cohen. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. xiii, 480. ISBN 0521521599. info
 • Antiphon the Athenianoratory, law, and justice in the age of the Sophists. Edited by Michael Gagarin. 1st ed. Austin: University of Texas Press, 2002. x, 222 p. ISBN 0292728417. info
 • Antiphon & Andocides. Edited by Antiphon - Andocides - Michael Gagarin - Douglas M. MacDowell. Austin: University of Texas Press, 1998. xxvii, 174. ISBN 0292728093. info
 • BARTOŠEK, Milan. Encyklopedie římského práva. Druhé, přepracované vydá. Praha: Academia, 1994. 471 stran. ISBN 802000243X. info
 • KLÍMA, Josef [spisovatel]. Zákony Asýrie a Chaldeje : pokračovatelé Chammurapiho. Vyd. 1. Praha: Academia, 1985. 334 s. info
 • KLÍMA, Josef [spisovatel]. Nejstarší zákony lidstva : Chammurapi a jeho předchůdci. Vyd. 1. Praha: Academia, 1979. 382 s. info
Výukové metody
Společná četba a interpretace starověkých pramenů.
Metody hodnocení
Ústní rozprava nad primárním textem.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/DSMA19