PJN303 Polština – jazykový kurz VI

Filozofická fakulta
jaro 2022

Předmět se v období jaro 2022 nevypisuje.

Rozsah
0/3/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Roman Madecki, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
PJN302 Polština – jazykový kurz V
Tento kurz předpokládá znalost polštiny na úrovni B2/C1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Konverzační kurs polského jazyka pro pokročilé. Hlavním cílem kursu je všestranné rozvíjení komunikační kompetence posluchačů. Základní součástí kursu je konverzace na aktuální témata spojená s reáliemi současného Polska. Kurs zahrnuje rovněž lexikální a gramatickou analýza textu, gramatická, lexikální, překladatelská a situační cvičení. Lektor při výuce využívá zejména autentických textů z polských periodik. Předpokládá se samostatná tvůrčí práce posluchačů. Posluchači dosáhnou v tomto kurzu stupně znalosti jazyka B2 (C1).
Výstupy z učení
Po ukończeniu przedmiotu student będzie w stanie:
- zrozumieć i wyjaśnić konstrukcje gramatyczne odpowiednie do poziomu nauczania;
- wykorzystać zdobyte informacje i leksykę w komunikacji z rodzimymi użytkownikami języka;
- utworzyć poprawne gramatycznie konstrukcje językowe;
- interpretować teksty kultury języka polskiego;
- poprawnie pisać, czytać i mówić w języku polskim;
- znać zasady rządzące ortografią polską.
Osnova
 • Materiał gramatyczny i leksykalny z podręcznika "Polski mniej obcy".
 • Moda i uroda / móda a krása.
 • Reklama.
 • Pieniądze / peníze.
 • Praca / práce.
 • Urząd / úřad.
 • Wypadek / nehoda.
 • Usługi / služby.
 • Edukacja / vzdělávání.
Literatura
  povinná literatura
 • Madeja, A.: Polski mniej obcy, Katowice 2007
  neurčeno
 • 2. Gołkowski, M; Kiermut, A; Kuc, M; Majewska, M.: Gdybym znał dobrze język polski, Warszawa 1991
 • 3. Jurkowski, M; Jekiel, W; Wasilewska, D; Wrocławski, K.: Uczymy się polskiego, Warszawa 1984
 • Szelc-Mays, Magdalena. Coś wam powiem... Kraków 2002.
 • 5. Miodunka, W.: Uczymy się polskiego 2, Warszawa 1996
 • Mędak, Stanisław. Co z czym? Kraków 2002.
 • Lipińska, Ewa. Elżbieta Grażyna Dąmbska. Kiedyś wrócisz tu. Kraków 2003.
 • Pyzik, Józef. Przygoda z gramatyką. Kraków 2000.
 • 4. Bartnicka, B; Dąbkowski, G; Jekiel, W.: Uczymy się polskiego, Kielce1994
 • Pyzik, Józef. Iść czy jechać? Kraków 2003.
 • Garncarek, Piotr. Czas na czasownik. Kraków 2002.
Výukové metody
Przygotowanie teoretyczne, ćwiczenia pisemne i ustne, projekty grupowe, zadania domowe, konwersacja.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné (úspěšnost min. 70 %) a ústní části. V průběhu semestru příprava 15 min. prezentaci. Povoleny jsou max. dvě neomluvené absence.
Vyučovací jazyk
Polština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/PJN303