BA_L1 Litevština 1

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Předmět nemá žádné předpoklady. Není požadována znalost litevštiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o základní kurz litevštiny (první část z šesti). V tomto semestru studujeme základy litevštiny: začínáme od abecedy (tzn. cvičíme fonologii a specifika litevské výslovnosti), pokračujeme morfologií substantiva, adjektiva a slovesa, cvičíme první konversační fráze (pozdrav, profese, původ, orientace ve městě apod.)
Výstupy z učení
Po ukončení tohoto kurzu bude student schopen korektně číst a vyslovovat litevský text, ovládat základní morfologii substantiva a adjektiva, vést elementární konversaci v litevštině a rozumět učebnicovým litevským textům.
Osnova
 • Přehled fonologického systému litevštiny
 • Základy litevské prozodie: přízvuk, intonace a jejich fonologické funkce
 • Zásady litevské ortografie (úvod)
 • Morfologie litevského substantiva
 • Morfologie litevského adjektiva
 • Litevské sloveso: Indikativ paesens a futurum
 • Konversační tematické okruhy: Jak pozdravit
 • Jak se seznámit
 • Jak se představit
 • Jak něco nabídnout
 • Jak reagovat na nabídku
 • Jak poprosit o informaci
 • Jak odpovědět na prosbu
Literatura
 • Česko-litevský, litevsko český slovník
 • NORKAITIENE, Milda, Rita ŠEPETYTE a Zita ŠIMENAITE. Mokomasis lietuviu kalbos žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 549 s. ISBN 9955-00-062-7. info
 • BABICKIENE, Zofija. Litauisches Bildwörterbuch. Illustrated by Aušrine Bareikyte. 2. leidimas. Vilnius: Baltos lankos, 1999. 167 s. ISBN 9986-403-98-7. info
 • Dabartines Lietuviu kalbos žodynas [3-1571]. Vilnius: Mintis, 1972. info
 • Frazeologijos žodynas. Edited by Irena Ermanyté. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2001. xviii, 885. ISBN 9986-668-29-8. info
 • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004. 286 s. ISBN 9986453984. info
Výukové metody
Skupinová práce na seminářích, četba, domácí cvičení.
Metody hodnocení
Kurs končí zkouškou, která má dvě části: ústnou a písemnou. V ústní části student musí prokázat svou kompetenci v základní konversaci v litevštině (představit se, navázat konversaci,požádat o informace apod.). Písemnou část tvoří test, v kterém se kontrolují znalosti gramatiky litevštiny.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.