BA_L4 Litevština 4

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Nina Kapušová (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 G11, Čt 14:00–15:40 G11
Předpoklady
Kurs si může zapsat pouze absolvent kursu BA_L3. V jiných případech je nutné schválení garanta oboru. Student musí zroveň navštěvovat kurz BA_L4_dril.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktikum litevského jazyka. Budování slovní zásoby, procvičování gramatiky, rozvíjení konversačních dovedností. Jde o čtvrtou část šestisemestrálního cyklu litevštiny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit morfologický systém litevštiny jako celek.
Osnova
 • Předpokládá se studijní pobyt na Litvě
 • Hovorová litevština v mluveném projevu
 • Revize litevského gramatického systému
 • Tématické okruhy konversace:
 • Litevská krajina
 • Z dějin Litvy
 • Litevské lidové tradice
 • Z dějin litevštiny
Literatura
 • E. Jakaitiene, Lietuviškai apie Lietuva, Vilnius 1999
 • A. Piročkinas, Lietuviu kalbos pamokos, Vilnius 1995
 • Česko-litevský, litevsko český slovník
 • NORKAITIENE, Milda, Rita ŠEPETYTE a Zita ŠIMENAITE. Mokomasis lietuviu kalbos žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 549 s. ISBN 9955-00-062-7. info
 • Dabartines Lietuviu kalbos žodynas [3-1571]. Vilnius: Mintis, 1972. info
 • Frazeologijos žodynas. Edited by Irena Ermanyté. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2001. xviii, 885. ISBN 9986-668-29-8. info
 • BABICKIENE, Zofija. Litauisches Bildwörterbuch. Illustrated by Aušrine Bareikyte. 2. leidimas. Vilnius: Baltos lankos, 1999. 167 s. ISBN 9986-403-98-7. info
 • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004. 286 s. ISBN 9986453984. info
Výukové metody
Seminární práce, cvičení, četba.
Metody hodnocení
Kurs končí zkouškou, která má dvě části: ústnou a písemnou. V ústní části student bude požádán o konverzaci na několik témat, např., sport, nemoc, lidové tradice. Důraz se klade na gramatickou správnost projevu. Písemnou část zápočtu tvoří test, který se zaměřuje na kontrolu gramatických znalostí litevštiny.
Vyučovací jazyk
Litevština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_L4