BA_L4_dril Litevština 4 - dril

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tereza Kabeláčová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Křivánková
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 G31
Předpoklady
NOW ( BA_L4 Litevština 4 )
Student musí mít absolvovány kurzy BA_L3 a BA_L3_dril.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit morfologii litevských praticpií a tzv. jmenných determinovaných tvarů. Kurs je rozšířením základního kurzu litevštiny BA_L4.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
komunikovat na daná témata;
orientovat se v probrané gramatice;
aktivně používat participiální konstrukce.
Osnova
  • 1) Participium praesentis passivi; 2) Participium pretaeriti passivi; 3) Participium futuri passivi; 5) Gramatická determinace v litevštině.
Literatura
  • AMBRAZAS, Vytautas. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. 4-oji, pataisyta laida. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 742 s. ISBN 5420015668. info
  • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004. 286 s. ISBN 9986453984. info
  • AMBRAZAS, Vytautas. Grammar of modern Lithuanian. Vilnius: Mokslo ir enciklopediju leidykla, 1994. 742 s. ISBN 5420010070. info
  • Dabartines Lietuviu kalbos žodynas [3-1571]. Vilnius: Mintis, 1972. info
Výukové metody
Procvičování, práce ve dvojicích, samostatná práce.
Metody hodnocení
Práce v hodinách a písemný test.
Vyučovací jazyk
Litevština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/BA_L4_dril