BA_L5_dril Litevština 5 - dril

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Eva Křivánková (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Křivánková
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
NOW ( BA_L5 Litevština 5 )
Šį kursą privalu lankyti paraleliai su baziniu lietuvių kalbos kursu BA_L5. Į jį užsirašyti gali tik tie studentai, kurie prieš tai išlaikė egzaminus BA_L4 ir BA_L4_dril.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Šis kursas skirtas papildomai kartoti ir gilinti toms žinioms, kurias studentai įgyja paraleliai lankomame baziniame kurse BA_L5: pastarajame išdėstoma teorinė gramatikos dalis, paaiškinami morfologijos ir sintalsės dalykai, o pratybų kurse A_L5_dril visa tai kartojama ir gilinama (naujos gramatinės medžiagos nepateikiama).
Výstupy z učení
Baigęs šį kursą studentas turėtų sugebėti: - paaiškinti bet kurios lietuvių kalbos dalies morfologines savybes ir sugebėti šias žinias pritaikyti komunikacijoje; - suprasti vad. netiesioginės nuosakos ("dalyvinės kalbos") vartojimo ypatumus ir adekvačiai tokias konstrukcijas vartoti; - išversti bet kurio funkcinio lietuvių kalbos stiliaus tekstą į savo gimtąją kalbą.
Osnova
 • - lietuvių kalbos morfologinės sistemos apžvalga; - įvardžiuotinių formų morfologija; - retesni dalyvinės kalbos atvejai; - pokalbiai kultūrinėmis temomis: teatras, kinas, modernioji literatūra.
Literatura
  doporučená literatura
 • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos : lietuvių kalbos vadovėlis pažengusiems. Vilnius: Eugrimas, 2014. 311 s. ISBN 9786094372766. info
 • CELIEŠIENĖ, Vilija a Judita DŽEŽULSKIENĖ. Profesinės kalbos pagrindai : vadovėlis. Kaunas: Technologija, 2009. 310 s. ISBN 9789955255963. info
 • DŽEŽULSKIENĖ, Judita. Lietuvių kalba kitakalbiams : vadovėlis. Kaunas: Technologija, 2005. 167 s. ISBN 9955097876. info
  neurčeno
 • AMBRAZAS, Vytautas. Dabartinės lietuvių kalbos gramatika. 4-oji, pataisyta laida. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 742 s. ISBN 5420015668. info
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Edited by Stasys Keinys - Jonas Klimavičius - Jonas Paulauskas - Juozas Pikčil. IV leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. xxiv, 967. ISBN 5420012421. info
Výukové metody
Aktyvus dalyvavimas seminaruose, namų darbai, aktyvi komunikacija.
Metody hodnocení
Kurso pabaigoje studentai laiko dviejų dalių egzaminą: a) Žodinėje dalyje studentai privalo lietviškai be specialaus pasiruošimo kalbėtis su dėstytoju bei išversti sakytinės lietuvių kalbos fragmentą. Taip pat privalu atsakyti į dėstytojo klausimus iš lietuvių kalbos gramatikos. b) Rašytinėje dalyje studentai turi išversti nurodytą tekstą į lietuvių kalbą, o kitą fragmentą - iš lietuvių kalbos.
Vyučovací jazyk
Litevština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/BA_L5_dril