BA_L6 Litevština 6

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Almis Grybauskas (cvičící)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
BA_L5 Litevština 5
Šį kursą gali lankyti tik tie studentai, kurie prieš tai išlaikė egzaminus BA_L5 ir BA_L5_dril.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tai - šeštoji (paskutinioji) bazinio lietuvių kalbos kurso dalis. Šį semestrą studentai katoja, gilina ir įtvirtina lietuvių kalbos morfologijos žinias. Ypač daug dėmesio skiriama dalyvinių konstrukcijų vartojimo lavinimui. Komunikacinių kompetencijų srityje susitelkiama į aktyvią žodinę studentų komunikaciją: improvizuojami dialogai, tipiškos ir netipiškos situacijos, audityvinis kalbos suvokimo aspektas. Studentai ruošiami valstybiniam baltistikos egzaminui.
Výstupy z učení
Baigęs šį kursą studentas turėtų sugebėti: - paaiškinti bet kurios lietuvių kalbos dalies morfologines savybes ir sugebėti šias žinias pritaikyti komunikacijoje; - suprasti vad. netiesioginės nuosakos ("dalyvinės kalbos") vartojimo ypatumus ir adekvačiai tokias konstrukcijas vartoti; - išversti bet kurio funkcinio lietuvių kalbos stiliaus tekstą į savo gimtąją kalbą.
Osnova
 • Předpokládá se studijní pobyt na Litvě
 • Hovorová litevština v mluveném projevu
 • Revize litevského gramatického systému
 • Tématické okruhy konversace:
 • Litevský folklor
 • Ženy v dějinách Litvy
 • Z dějin litevské vysoké kultury
 • Dnešní litevská literatura
Literatura
 • E. Jakaitiene, Lietuviškai apie Lietuva, Vilnius 1999
 • A. Piročkinas, Lietuviu kalbos pamokos, Vilnius 1995
 • Česko-litevský, litevsko český slovník
 • NORKAITIENE, Milda, Rita ŠEPETYTE a Zita ŠIMENAITE. Mokomasis lietuviu kalbos žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 549 s. ISBN 9955-00-062-7. info
 • Dabartines Lietuviu kalbos žodynas [3-1571]. Vilnius: Mintis, 1972. info
 • Frazeologijos žodynas. Edited by Irena Ermanyté. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2001. xviii, 885. ISBN 9986-668-29-8. info
 • BABICKIENE, Zofija. Litauisches Bildwörterbuch. Illustrated by Aušrine Bareikyte. 2. leidimas. Vilnius: Baltos lankos, 1999. 167 s. ISBN 9986-403-98-7. info
 • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004. 286 s. ISBN 9986453984. info
Výukové metody
Aktyvus dalyvavimas seminaruose, namų darbai, dialogai.
Metody hodnocení
Kurso pabaigoje studentai laiko dviejų dalių egzaminą: a) Žodinėje dalyje studentai privalo lietviškai be specialaus pasiruošimo kalbėtis su dėstytoju bei išversti sakytinės lietuvių kalbos fragmentą. Taip pat privalu atsakyti į dėstytojo klausimus iš lietuvių kalbos gramatikos. b) Rašytinėje dalyje studentai turi išversti nurodytą tekstą į lietuvių kalbą, o kitą fragmentą - iš lietuvių kalbos.
Vyučovací jazyk
Litevština
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/BA_L6