BA_L3 Litevština 3

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Nina Kapušová (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Vitalija Čiukšyte (cvičící)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 B2.24, Pá 14:00–15:40 D32
Předpoklady
BA_L2 Litevština 2
Kurs si může zapsat pouze absolvent kursu BA_L2. V jiných případech je nutné schválení garanta oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktikum litevského jazyka: budování slovní zásoby, procvičování gramatiky, rozvíjení konversačních dovedností. Jde o třetí část šestisemestrálního základního cyklu litevštiny.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- podat výklad morfologie litevského slovesa - komunikovat na zákadní témata jako cestování, jídlo, zdraví.
Osnova
 • Litevské sloveso: reflexivní tvary
 • Litevské sloveso: particpia
 • Konversační tematické okruhy:
 • Jak poprosit o pomoc
 • Jak odpovědět na prosbu o pomoc
 • Jak poprosit o radu
 • Jak vyjádřit různé emoce
 • Zdvořilý pohovor
 • Jak pozdravit
 • Jak říct kompliment
 • Lexikální okruhy:
 • kultura
 • sport
 • Nemoc a zdraví
 • Příroda
 • litevské tradiční svátky
 • lidská osobnost
Literatura
 • RAMONIENE, Meilute a Loreta VILKIENE. Podręcznik do nauki języka litewskiego dla poczatkujacych. Illustrated by Raminta Šumskyte. 2. leidimas. Vilnius: Baltos lankos, 1999. 189 s. ISBN 9986-861-57-8. info
 • Česko-litevský, litevsko český slovník
 • NORKAITIENE, Milda, Rita ŠEPETYTE a Zita ŠIMENAITE. Mokomasis lietuviu kalbos žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 549 s. ISBN 9955-00-062-7. info
 • BABICKIENE, Zofija. Litauisches Bildwörterbuch. Illustrated by Aušrine Bareikyte. 2. leidimas. Vilnius: Baltos lankos, 1999. 167 s. ISBN 9986-403-98-7. info
 • Dabartines Lietuviu kalbos žodynas [3-1571]. Vilnius: Mintis, 1972. info
 • Frazeologijos žodynas. Edited by Irena Ermanyté. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2001. xviii, 885. ISBN 9986-668-29-8. info
 • STUMBRIENĖ, Virginija a Aurelija KAŠKELEVIČIENĖ. Nė dienos be lietuvių kalbos. Vilnius: Gimtasis žodis, 2004. 286 s. ISBN 9986453984. info
Výukové metody
Vedle klasického výkladu gramatiky využívá kurz také práci ve dvojicích, skupinovou práci, samostatnou četbu a překlad, studentské prezentace na zadaná témata a využívání e-learningové podpory.
Metody hodnocení
Kurs končí zápočtem, který má dvě části: ústnou a písemnou. V ústní části zápočtu student bude požádán o konverzaci na několik témat, např., sport, nemoc, lidové tradice. Písemnou část zápočtu tvoří test, který se zaměřuje na kontrolu gramatických znalostí litevštiny.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/BA_L3