BA_L2 Litevština 2

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/4/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
BA_L1 Litevština 1
Kurs si může zapsat pouze absolvent kursu BA_L1. V jiných případech je nutné schválení garanta oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Budování slovní zásoby, procvičování gramatiky, rozvíjení konversačních dovedností. Jde o druhou část šestisemestrálního cyklu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen vyložit morfologii litevských číslovek, a finitního slovesa (včetně predikativu).
Osnova
 • Morfologie litevských číslovek
 • Morfologie litevského predikativa a adverbia
 • Litevské sloveso: indikativ praeteritum; imperativ, kondicionál
 • Lexikální okruhy: Současná Litva a Česko; Litevská a česká karajina a příroda; sport v Litvě a Česku; lidové tradice v Litvě a v Česku.
Literatura
 • RAMONIENE, Meilute a Loreta VILKIENE. Podręcznik do nauki języka litewskiego dla poczatkujacych. Illustrated by Raminta Šumskyte. 2. leidimas. Vilnius: Baltos lankos, 1999. 189 s. ISBN 9986-861-57-8. info
 • Česko-litevský, litevsko český slovník
 • NORKAITIENE, Milda, Rita ŠEPETYTE a Zita ŠIMENAITE. Mokomasis lietuviu kalbos žodynas. Vilnius: Baltos lankos, 2000. 549 s. ISBN 9955-00-062-7. info
 • BABICKIENE, Zofija. Litauisches Bildwörterbuch. Illustrated by Aušrine Bareikyte. 2. leidimas. Vilnius: Baltos lankos, 1999. 167 s. ISBN 9986-403-98-7. info
 • Dabartines Lietuviu kalbos žodynas [3-1571]. Vilnius: Mintis, 1972. info
 • Frazeologijos žodynas. Edited by Irena Ermanyté. Vilnius: Lietuviu kalbos institutas, 2001. xviii, 885. ISBN 9986-668-29-8. info
 • Viz materiály na www.phil.muni.cz/jazyk/baltistika
Výukové metody
Seminární práce, cvičení, četba.
Metody hodnocení
Kurs končí zkouškou, která má písemnou a ústní část.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.