PHBL2 Logika II

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 A11
Předpoklady
zápočet z předmětu Logika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: porozumět základním pojmům predikátové logiky prvního řádu (pojem tautologie, pojem logického vyplývání, pojem formálního jazyka, axiomatizace predikátové logiky, pojem formálního důkazu) a také všších řádů či neklasických logik; bude ovládat techniky ověření toho, zda formule je tautologií (metoda interpretace a z ní vycházející metoda protipříkladu), ověření, zda úsudek je logicky korektní (metoda protipříkladu na základě interpretace) bude ovládat techniky ekvivalentních transformací, základních dokazovacích technik přirozené dedukce, sémantických tabel pro případ predikátové logiky aplikovat tyto techniky v každodenním uvažování (ekvivalence a negace vět, korektnost úsudků);
Výstupy z učení
Kromě důležitých poznatků o klasické predikátové logice jako takové je student postupně seznamován jednak s metodami prošetřování sémantických vlastností formulí a metodami formálního dokazování, jednak s aplikacemi tohoto na oblast přirozeného jazyka. Student absolvuje řadu praktických cvičení, v nichž se kromě formálních postupů naučí zejména pohotově budovat ekvivalenty či negace vět a ověřovat platnost úsudků.
Osnova
 • Predikátová logika 1. řádu - neformální úvod (predikát, kvantifikace)
 • - syntaxe, sémantika
 • logicky pravdivé formule
 • negace, ekvivalence
 • - logický čtverec
 • - sylogistika
 • - důkaz, přirozená dedukce
 • - rozšíření o identitu
 • - salší výhledy: vyšší řády, modální a intenzionální logiky
 • - formalizované teorie, aritmetika přirozených čísel, věty o neúplnosti
Literatura
  povinná literatura
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 s. ISBN 978-80-210-7867-3. info
Výukové metody
Přednášky. Úvody do praktických cvičení. E-learning.
Metody hodnocení
Písemná zkouška. Její první část spočívá v ověřování plantosti úsudku, druhá v aplikaci několika jednodušších úloh jako negace věty, třetí pak ověřuje porozumnění teoretickým pojmům.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/logika/
Teoretické podklady (přednášky) + soubory k procvičování + informace k zápočtu jsou dostupné v příslušném e-learningovém kurzu v ELFu, přihlášení je automatizováno.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Studentům kombinovaného studijního programu je doporučeno zapsat si současně předmět PHV244 Logika II: otázky a odpovědi.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PHBL2