PHBL2 Logika II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. kombinovaná forma: 16 hodin/semestr. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra filozofie - Filozofická fakulta
Předpoklady
zápočet z předmětu Logika I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen: porozumět základním pojmům predikátové logiky prvního řádu (pojem tautologie, pojem logického vyplývání, pojem formálního jazyka, axiomatizace predikátové logiky, pojem formálního důkazu) a také všších řádů či neklasických logik; bude ovládat techniky ověření toho, zda formule je tautologií (metoda interpretace a z ní vycházející metoda protipříkladu), ověření, zda úsudek je logicky korektní (metoda protipříkladu na základě interpretace) bude ovládat techniky ekvivalentních transformací, základních dokazovacích technik přirozené dedukce, sémantických tabel pro případ predikátové logiky aplikovat tyto techniky v každodenním uvažování (ekvivalence a negace vět, korektnost úsudků);
Výstupy z učení
Kromě důležitých poznatků o klasické predikátové logice jako takové je student postupně seznamován jednak s metodami prošetřování sémantických vlastností formulí a metodami formálního dokazování, jednak s aplikacemi tohoto na oblast přirozeného jazyka. Student absolvuje řadu praktických cvičení, v nichž se kromě formálních postupů naučí zejména pohotově budovat ekvivalenty či negace vět a ověřovat platnost úsudků.
Osnova
 • Predikátová logika 1. řádu - neformální úvod (predikát, kvantifikace)
 • - syntaxe, sémantika
 • logicky pravdivé formule
 • negace, ekvivalence
 • - logický čtverec
 • - sylogistika
 • - důkaz, přirozená dedukce
 • - rozšíření o identitu
 • - salší výhledy: vyšší řády, modální a intenzionální logiky
 • - formalizované teorie, aritmetika přirozených čísel, věty o neúplnosti
Literatura
  doporučená literatura
 • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 s. ISBN 978-80-210-7867-3. info
Výukové metody
Přednáška objasňující teorii a teoretické i prkatické řešení problémovýh úloh. Základní praktické příklady. V případě nouzových opatření se realizuje v MS Teams (každé video-setkání je nahráváno a archivováno v MS Streams přístupné jen studentům předmětu). E-learningová podpora: v Elfu najdete kurz "Logika II.", kde jsou postupně uveřejňovány prezentace a především průběžné e-testy.
Metody hodnocení
* PODMÍNKA připuštění ke zkoušce: splnění průběžných kontrolních E-TESTů. Průběžný e-test je úspěšně splněn, pokud je zvládnut na nejméně 80% (např. zisk 4 bodů z 5 možných). Průběžné e-testy jsou splněny, pokud je průběžně úspěšně splněno nejméně 80 % e-testů. * ZKOUŠKA je souhrnný e-test; od kvality splnění souhrnného e-testu se odvíjí známka (známka A odpovídá jeho cca 80%-nímu zvládnutí). Jednotlivé otázky souhrnného e-testu jsou obvykle reformulací/obměnou otázek z průběžných e-testů.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/logika/
Doporučeno zapsat si zároveň (nepovinný) seminář "PHV242 Logika II: seminář."
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Studentům kombinovaného studijního programu je doporučeno zapsat si současně předmět PHV244 Logika II: otázky a odpovědi.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.