HVK_804 Dějiny hudby: klasicismus

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
8 hodin + 8 hodin individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 28. 2. 9:00–10:40 N41, Pá 27. 3. 9:00–10:40 N41, Pá 24. 4. 9:00–10:40 N41, Pá 15. 5. 9:00–10:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit různé stylové tendence a hudební formy období klasicismu.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu bude student schopen: 1) porozumět a vysvětlit hudbu období klasicismu 2) definovat jednotlivé hudební směry v rámci období klasicismu 3) analyzovat insntrumentální hudbu klasicismu 4) analyzovat vokálně instrumentální hudbu klasicismu 5) interpretovat texty z vybraných traktátů doby klasicismu
Osnova
 • Kurs bude věnován vybraným filosofickým, sociologickým, estetickým a hudebním problémům daného období. Bude se zabývat sondami do směrů typu galantní sloh, Wiener Klassik, Empfindsamkeit, Sturm und Drang. Dále se zaměří na stylový přechod k biedermeieru a romantismu. Zdůrazněn bude přínos skladatelů českého původu. Osvícenství jakožto filosofický a estetický problém. Kořeny nového stylu - Pergolesi aj. Italská sinfonie a árie da capo jako hybatelé stylového vývoje. Galantní sloh - Krebs, Benda ad. Empfindsamkeit - C. Ph. E. Bach a ostatní příslušníci rodiny Bachů. Empfinsamkeit jako společenský fenomén v Německu. Mannheimská škola (Stamic). Berlínská písňová škola - Benda, Reichardt. Wiener Klassik. Přínos skladatelů českého původu k tomuto slohu. Vztah Mozarta a Beethovena k českým zemím. Důležité žánry: smyčcový kvartet, klavírní sonáta, symfonie. Teoretické spisy o hudbě - Krause, Bach, L. Mozart, Quantz.
Literatura
 • BURNEY, Charles. Hudební cestopis 18. věku. Praha, 1966. info
 • BACH, Carl Philipp Emanuel. Úvaha o správném způsobu hry na klavír. Translated by Vratislav Bělský. Brno: Paido, 2002. 390 s. ISBN 8073150255. info
 • QUANTZ, Johann Joachim. Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Překl. V. Bělský. Praha: Editio Supraphon, 1990. ISBN 80-7058-187-5. info
 • KROUPA, Jiří. Alchymie štěstí 1770-1810 : pozdní osvícenství a moravská společnost. První (vydáno 1987). Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1986. 317 s. info
 • JÍROVEC, Vojtěch. Vlastní životopis. Vyd. Fr. Bartoš. Praha, 1940. info
 • HILDESHEIMER, Wolfgang. Mozart. Translated by Jozef Bžoch. Vyd. 1. Bratislava: OPUS, 1989. 391 s., [3. ISBN 80-7093-000-4. info
 • DITTERSDORF, Karl Ditters von. Vzpomínky hudebníka XVIII. století. Praha, 1959. info
 • MOZART, Leopold. Důkladná škola hry na housle. Přel. V. Bělský. Praha: Ivan Černý, Temperamet 430, 2000. ISBN 80-902689-1-9. info
 • QUANTZ, Johann Joachim. Versuch einer Anweisung, die Flöte traversiere zu spielen. Edited by Hans-Peter Schmitz - Horst Augsbach. 3. Aufl. Kassel: Bärenreiter-Verlag, 2000. 424 s. ISBN 3-7618-1390-2. info
 • KRONES, Hartmut. Ludwig van Beethoven : sein Werk - sein Leben. Wien: Holzhausen, 1999. xviii, 275. ISBN 3-85493-002-X. info
 • PEČMAN, Rudolf. K pravosti Myslivečkových autografů. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1996, roč. 1996, H, s. 5-11. ISSN 0231-522X. info
 • RAMPE, Siegbert. Mozarts Claviermusik :Klangwelt und Aufführungspraxis : ein Handbuch. Kassel: Bärenreiter, 1995. 402 s. ISBN 3-7618-1180-2. info
 • PEČMAN, Rudolf. Begriff des "gemischten Geschmacks" bei Johann Joachim Quantz im Kontext der gesellschaftlichen und künstlerischen Entwicklung. In Colloquium Musica ac societas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994. s. 181-185. ISBN 80-210-1047-9. info
 • BEK, Mikuláš. Der liberale Geschmack - die Verwandlungen des Geschmacksbegriffs um 1800. In Colloquium Musica ac societas (1740-1815). 1. vyd. Brno: Filozofická fakulta MU, 1994. s. 21-24. ISBN 80-210-1047-9. info
 • MACEK, Petr. Musica ac societas (1740 - 1815). Sborník z mezinárodního hud. vědného kolokvia Brno 1989, řada 24. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 206 s. ISBN 80-210-1047-9. info
 • BACH, Carl Philipp Emanuel. Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen :Faksimile-Reprint der Ausgaben von Teil I, Berlin 1753 (mit den Ergänzungen der Auflage Leipzig 1787) und Teil II, Berlin 1762 (mit den Ergänzungen der Auflage Leipzig 1797) : [mit modern geschlüssel. Edited by Wolfgang Horn. Kassel: Bärenreiter, 1994. xvi, 135. ISBN 3-7618-1199-3. info
 • PEČMAN, Rudolf. Die Mannheimer Schule und Josef Mysliveček. In Beitraege zur Mittelrheinischen Musikgeschichte 31. Mainz: B. Schott, 1993. s. 75-83. ISBN 3-7957-1333-1. info
 • PEČMAN, Rudolf. Johann Christian Bach und Josef Mysliveček. SPFFBU. Brno: Masarykova univerzita, 1993, roč. 1993, H 25, s. 25-31. ISSN 0231-522X. info
 • PALAZZOLO, Luca. Il tocco cantante :Jan Ladislav Dussek, compositore e virtuoso tra Mozart e Clementi. Bologna: Akademos, 1992. 219 s., [8. ISBN 88-7096-077-3. info
 • Wort und Ton im europäischen Raum : Gedenkschrift für Robert Schollum : Dokumentation der 2. Arbeitstagung Zur Geschichte des Wort-Ton-Verhältnisses im europäischen Raum, 11. bis 13. November 1982. Edited by Hartmut Krones. Wien: Böhlau Verlag, 1989. 186 stran. ISBN 3205052005. info
 • Sonata forms. Edited by Charles Rosen. Rev. ed. New York: W.W. Norton, 1988. 415 s. ISBN 0393302199. info
 • VÍT, Petr. Estetické myšlení o hudbě : (České země 1760-1860). Praha: Academia, 1987. 99 s. info
 • BEETHOVEN, Ludwig van. Listy o umění, lásce a přátelství [Beethoven, 1974]. Edited by Bohumil Plevka. Vyd. 3. Praha: Panton, 1974. 189 s., [3. info
 • ROSEN, Charles. The classical style : Haydn, Mozart, Beethoven. London: Faber and Faber, 1971. 467 s. : i. ISBN 0-571-10234-4. info
 • LORENZO DA PONTE. Paměti [Lorenzo da Ponte, 1970]. Praha: Supraphon, 1970. info
 • PEČMAN, Rudolf. Skladatel Josef Mysliveček a jeho jevištní epilog : listy z dějin neapolské opery., Obrazové a notové přílohy : Josef Mysliveček., Obrazové přílohy (Variant.). 1967. 79 s. obr. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/HVK_804