KJ1A031 Katalánská lingvistika 1

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/5. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Kuzmová, Ph.D.
Předpoklady
KJ1A002 Seminář 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
En aquesta assignatura s’analitzarà el sistema fonètic i fonològic de la llengua catalana, tenint en compte la variació geogràfica que presenta. Es procurarà que l’alumnat adquireixi nocions sobre transcripció fonètica (adaptació de l’AFI al català) i s’estudiaran diversos fenòmens segmentals i suprasegmentals (entonació, to, ritme, etc.) que afecten la llengua catalana. Igualment, s’explicarà la normativa ortoèpica del català i s’analitzarà els problemes que presenta actualment.
Výstupy z učení
A final de curs, es pretén que l'alumnat: - Tingui coneixements sobre el sistema fonològic del català. - Conegui el sistema fonètic del català i la variació geogràfica que presenta. - Sàpiga transcriure fonèticament, segons l'AFI, els sons del català. - Entengui els fenòmens segmentals i suprasegmentals que afecten la llengua catalana. - Conegui la normativa ortoèpica del català i pugui analitzar els problemes que presenta actualment.
Osnova
 • 1. Introducció: fonètica i la fonologia
 • 2. La fonologia
 • 2.1 Què és la fonologia?
 • 2.2 Fonemes i al·lòfons. Fonologia segmental
 • 2.3 Els trets distintius
 • 2.4 Fonologia suprasegmental
 • 3. La fonètica
 • 3.1 Què és la fonètica?
 • 3.2 Subdisciplines i camps d’aplicació
 • 3.3 Fonètica articulatòria: el procés de producció dels sons de la parla
 • 3.4 L’AFI: aplicació al català
 • 4. Els sons del català
 • 4.1 El sistema vocàlic del català i els fenòmens de contacte (diftongació, elisions)
 • 4.2 El sistema consonàntic del català i els fenòmens de contacte (ensordiment, sonorització, assimilació, simplificació, aproximantització, etc.)
 • 4.3 Fenòmens suprasegmentals: entonació i accent
 • 5. L’ortoèpia de la llengua catalana
Literatura
  povinná literatura
 • KUZMOVÁ, Lucie. Manual bàsic de fonètica i fonologia catalanes. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISSN 1802-128X. url html PURL info
  doporučená literatura
 • BAU, Montserrat. Curs de pronunciació : exercicis de correcció fonètica. Edited by Montserrat Pujol - Agnès Rius. Barcelona: Publicacions de L’Abadia de Montserrat, 2007. 147 s. ISBN 9788484159636. info
 • PRIETO, Pilar. Fonètica i fonologia : els sons del català. Primera edició. Barcelona: Editorial UOC, 2004. 342 stran. ISBN 8497881389. info
 • RECASENS I VIVES, Daniel. Fonètica descriptiva del català : (assaig de caracterització de la pronúncia del vocalisme i consonantisme del català al segle XX). Segona edició. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1996. 369 stran. ISBN 8472833127. info
Výukové metody
Classe magistral, debat, deures, lectures, projectes
Metody hodnocení
1a convocatòria: 40%: pràctiques avaluables + 60%: examen (oral + escrit)
2a convocatòria: 100%: examen (oral + escrit).
Vyučovací jazyk
Katalánština
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.