PVD03 Odborný referát 1

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. (cvičící)
Dr. phil. Klára Hübnerová (cvičící)
doc. Mgr. David Kalhous, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět má doktoranda naučit standardně komunikovat v rámci vědecké komunity, tj. osvojit si základy prezentace své odborné práce a veřejné kritické diskuse na oborových fórech.
Výstupy z učení
Student doktorského studia získá schopnosti prezentovat svou odbornou práci i aktivně se účastnit veřejné kritické diskuse na oborových fórech úrovně konference, sympozium, workshop, popř. seminář studentů doktorského studia.
Osnova
  • Student doktorského studia přednese odborný referát týkající se tématu disertační práce, případně metod použitých při jejím zpracovávání. Téma, rozsah a způsob prezentace referátu jsou stanoveny na základě dohody mezi školitelem a doktorandem. Referát může být přednesen na vědeckých konferencích, sympoziích, specializovaných kolokviích, případně v rámci semináře studentů doktorského studia.
Literatura
  • The literature follows from the focus of the paper.
  • Odborná literatura vyplývá ze zaměření referátu.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet uděluje školitel na základě prokázání ovládnutí příslušné kompetence, tj. ovládnutí schopnosti prezentace své odborné práce i veřejné kritické diskuse na oborových fórech úrovně konference, symposium, workshop, popř. seminář studentů doktorského studia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PVD03