HV_755 Kapitoly z hudební estetiky

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Předpoklady
Hlavní důraz je kladen na estetickou tradici 18. až 20. století.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je potorumění pojmům romantická estetika; imprese a exprese; formalismus; hudební význam.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
identifikovat a shrnout důležité rysy hudební estetiky
Osnova
 • Vymezení a charakteristika pojmu
 • Estetika romantismu (Wilhelm Heinrich Wackenroder, Johann Ludwig Tieck; Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruders (1797), Phantasien über die Kunst, für Freunde der Kunst (1799); estetika uvedeného období ve výkladu Carla Dahlhause, H. H. Eggebrechta, Petera Rummenhöllera)
 • Richard Wagner: Gesamtkunstwerk, hudební drama, absolutní hudba
 • Hudební formalismus Eduard Hanslick, Vom Musikalisch-Schönen (k dispozici česká verze) http://www.gutenberg.org/etext/26949
 • Ferruccio Busoni, Návrh nové estetiky hudebního umění a "junge Klassizität"(Ferruccio Busoni“ Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst by Ferruccio Busoni) německá verze: http://www.gutenberg.org/ebooks/24677; anglická verze: http://www.archive.org/details/sketchofanewesth000125mbp
 • Česká hudební estetika (výběr): Otakar Hostinský: Das Musikalisch-Schöne und das Gesammtkunstwerk vom Standpuncte der formalen Aesthetik (1877); Zdeněk Nejedlý: Krise estetiky (1913), Otakara Hostinského estetika (1921); Otakar Zich: Estetické vnímání hudby (1911), Estetika dramatického umění (1931)
 • Hudební estetika a teorie na počátku 20. století August Otto Halm, Ernst Kurh, Hans Mersmann, Heinrich Schenker
 • Hudební sémiotika Literatura (výběr): Ferruccio Busoni. Návrh nové estetiky hudebního umění, In. Rytmus 1940. Eggebrecht, Hans H.: Hudba a krásno. Lidové noviny, Praha 2001. Eduard Hanslick, O hudebním krásnu. Příspěvek k revizi hudební estetiky, Praha: Sopraphon 1973 Hostinský, Otakar: Výlet do říše romantiky. In: O umění. Praha: ČS, 1956. Hostinský, Otakar: Hudební krásno a souborné umělecké dílo. In: O hudbě. Praha: SHV, 1961. [Das Musikalisch-Schöne und das Gesammtkunstwerk vom Standpuncte der formalen Aesthetik, 1877] Hostinský, Otakar: Nauka o hudebních změnách. O hudbě. Praha: SHV, 1961. [Die Lehre von den musikalischen Klängen. Ein Beitrag zur ästhetischen Begründung der Harmonielehre] Karbusický, Vladimír: Tvar a význam v hudbě. In: Hudební věda XXX, 1993, č. 4, s.299-330. Nejedlý, Zdeněk: Krize estetiky. In: Umění staré a nové. Praha: Supraphon, 1978. Zich, Otakar: Estetické vnímání hudby. Estetika hudby. Supraphon Praha 1981. Zich, Otakar: Estetika dramatického umění, Melantrich Praha 1931. Volek, Jaroslav: Hudební struktura jako znak a hudba jako znakový systém. In: Opus musicum 1981, č.5, 6 a 10. Zdeněk Nejedlý: Krise estetiky (1913), Otakara Hostinského estetika (1921); Otakar Zich: Estetické vnímání hudby (1911), Estetika dramatického umění (1931)
Literatura
 • De la Motte-Haber, Helga (ed.), Musikästhetik. Laaber: Laaber-Verlag 2004. ISBN 3-89007-562-2
 • Scruton, Roger, The aesthetics of music. Oxford University Press 1997. ISBN 019816727X.
 • FUKAČ, Jiří. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 168 s. ISBN 80-210-2575-1. info
 • ADORNO, Theodor W. Estetická teorie. 1. vyd. Praha: Panglos, 1997. 581 s. ISBN 80-902205-4-1. info
 • LIPPMAN, Edward. A history of western musical aesthetics. Lincoln: University of Nebraska Press, 1992. 551 s. ISBN 0-8032-2863-5. info
 • DAHLHAUS, Carl. Klassische und romantische Musikästhetik. Laaber: Laaber-Verlag, 1988. 512 s. ISBN 3-89007-142-2. info
 • VÍT, Petr. Formování novodobého historického a estetického myšlení o hudbě jako součást procesu vědeckého a uměleckého vývoje v Čechách v období cca 1760-1848. 1976. 224 s. info
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky : od antiky k počátku 20. stol. 1. vyd. Praha: Panton, 1969. 268 s. info
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky : od antiky k počátku 20. stol. 1. vyd. Praha: Panton, 1969. 268 s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemný test; ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.