CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
PhDr. Jana Vyorálková (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
PhDr. Jana Vyorálková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVN2B/01: St 8:00–9:40 L32, J. Vyorálková
CJVN2B/02: Út 8:00–9:40 L42, P. Chládková
Předpoklady
(( FAKULTA ( FF ))&&( TYP_STUDIA ( B ))&&( FORMA ( P ))&&(! OBOR ( NJ )&&! OBOR ( PNJ )&&! OBOR ( NJU )))||( OBOR ( MUSFF ))
Německý jazyk II. navazuje na Německý jazyk I. Předmět je určen i pro ty studenty, kteří neabsolvovali předmět CJVN1B.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 24 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 26/24, pouze zareg.: 1/24, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/24
Jiné omezení: Nutná aktivní znalost němčiny na středoškolské úrovni - minimálně B1.
Cíle předmětu
Student by měl dosáhnout úrovně B2 podle ERR (Evropského referenčního rámce). Kurz je zaměřen na porozumění odborným textům, schopnost komunikace a prezentace odborných témat, psaní. Student by měl být schopen sledovat odbornou diskusi, pochopit hlavní myšlenky odborných textů svého studijního oboru a rovněž plynule a spontánně reagovat a vysvětlit svůj názor na aktuální problémy v rozhovoru s rodilým mluvčím.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: přednést prezentaci na téma ze svého oboru a vést k ní diskuzi; napsat dopis; zodpovědět otázky k čtenému i poslechovému textu z akademického prostředí.
Osnova
 • Památky, kulturní poklady;
 • Runy - staré germánské písmo;
 • Člověk ve společnosti - výchova, kriminalita, sociální práce, psychologie;
 • Zvyky a obyčeje;
 • Umění, výtvarné umění, architektura;
 • Životní prostředí /EU
Literatura
  doporučená literatura
 • JIN, Friederike a Ute VOSS. Grammatik aktiv : üben, hören, sprechen. 1. Auflage. Berlin: Cornelsen, 2013. 256 stran. ISBN 9783060239726. info
 • JIN, Friederike a Ute VOSS. Grammatik aktiv : verstehen, üben, sprechen. 1. Auflage. Berlin: Cornelsen, 2017. 312 stran. ISBN 9783060214822. info
 • Dreyer, H.- Schmitt, R.: Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, Munchen, Verl. f. Deutsch 1995 / Brandi, M.-L. - Momenteau, B.: Lesekurs fur Geisteswissenschaftler, Fortgeschrittene, Munchen, Verl. Klett 1996
 • Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch I., II., III., Polyglott
Výukové metody
Diskuse, konverzace na dané téma, poslechové texty, četba textů, gramatická cvičení, prezentace studentů.
Metody hodnocení
Cvičení zakončené zkouškou. Zkouška = průběžné úkoly, e-mail, poster, diskuse, prezentace Pokud student nesplní průběžné úkoly a nenaplní požadavky v průběhu semestrální výuky dle pokynů vyučujícího, vyučující zaznamená do IS MU hodnocení „X“. Toto hodnocení znemožňuje studentovi přihlášení k ukončení předmětu.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Podmínky pro uznání zkoušky z německého jazyka viz CJVN2U.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výstupní úroveň B2 podle ERR.Předmět je i pro ty studenty, kteří nemají absolvovaný předmět CJVN1B, středně pokročilá úroveň.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/CJVN2B