EN

FF:CJVN2B Němčina II - Informace o předmětu

CJVN2B Německý jazyk pro akademické účely II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Jana Vyorálková (přednášející)
Bc. Mgr. Petra Chládková (cvičící)
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
PhDr. Dagmar Vincze, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Mgr. Martina Šindelářová Skupeňová (pomocník)
Garance
PhDr. Jana Vyorálková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Plíšková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Filozofické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVN2B/T01: Po 18. 2. až Ne 2. 6. Po 10:00–11:50 KOM 118, D. Vincze, Nepřihlašuje se. Určeno pro studenty se zdravotním postižením.
CJVN2B/01: St 8:00–9:40 L41, J. Vyorálková
CJVN2B/02: Čt 8:00–9:40 L34, E. Šrámková
CJVN2B/03: Út 8:00–9:40 L41, P. Chládková
Předpoklady
(( FAKULTA ( FF ))&&( FORMA ( P ))||( OBOR ( MUSFF ))&&(! OBOR ( NJ )&&! OBOR ( PNJ )&&! OBOR ( NJU )))
Německý jazyk II. navazuje na Německý jazyk I. Předmět je určen i pro ty studenty, kteří neabsolvovali předmět CJVN1B.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 32/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Jiné omezení: Nutná aktivní znalost němčiny na středoškolské úrovni - minimálně B1.
Cíle předmětu
Student by měl dosáhnout úrovně B2 podle ERR (Evropského referenčního rámce). Kurz je zaměřen na porozumění odborným textům, schopnost komunikace a prezentace odborných témat, psaní. Student by měl být schopen sledovat odbornou diskusi, pochopit hlavní myšlenky odborných textů svého studijního oboru a rovněž plynule a spontánně reagovat a vysvětlit svůj názor na aktuální problémy v rozhovoru s rodilým mluvčím.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: přednést prezentaci na téma ze svého oboru a vést k ní diskuzi; napsat dopis; zodpovědět otázky k čtenému i poslechovému textu z akademického prostředí.
Osnova
 • Památky, kulturní poklady;
 • Runy - staré germánské písmo;
 • Člověk ve společnosti - výchova, kriminalita, sociální práce, psychologie;
 • Zvyky a obyčeje;
 • Umění, výtvarné umění, architektura;
 • Životní prostředí /EU
Literatura
  doporučená literatura
 • Dreyer, H.- Schmitt, R.: Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik, Munchen, Verl. f. Deutsch 1995 / Brandi, M.-L. - Momenteau, B.: Lesekurs fur Geisteswissenschaftler, Fortgeschrittene, Munchen, Verl. Klett 1996
 • DUSILOVÁ, Doris. Nová cvičebnice německé gramatiky. 3. vyd. Praha: Polyglot, 2001. 463 s. ISBN 80-86195-10-4.
 • Dusilová, Doris. Sprechen Sie Deutsch I., II., III., Polyglott
Výukové metody
Diskuse, konverzace na dané téma, poslechové texty, četba textů, gramatická cvičení, prezentace studentů.
Metody hodnocení
Cvičení zakončené zkouškou. Zkouška se skládá z písemné(test = porozumění slyšenému textu, čtecí text, gramaticko-lexikální část, psaní) a ústní části(prezentace+konverzace na odborné téma).
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Podmínky pro uznání zkoušky z německého jazyka ________________________________________ Posuzování žádostí o uznání jazykových předmětů probíhá v době od začátku registrace předmětů do ukončení změn v zápisu předmětů. Tuto agendu vyřizují všichni učitelé, avšak výhradně během konzultačních hodin na FF MU, Veveří 28, v kanceláři 68 nebo 70. Materiály je rovněž možné nechat na sekretariátě oddělení (kancelář 68) nebo poslat poštou na adresu oddělení CJV na FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno. Student předloží doklady o absolvování zkoušky (ověřená kopie certifikátu, kopie Indexu + sylabus nebo potvrzení o jazykové úrovni (v případě jiné VŠ)) a vyplněnou žádost (formulář „Žádost o uznání předmětu“). Jazykové oddělení žádost posoudí, stanoví hodnocení, a poté se student obrátí na studijní oddělení, které zapíše předmět a zadá hodnocení do IS. 1. uznávání předmětů v rámci MU • student si podá žádost přes úřadovnu (IS – Úřadovna – Uznávání předmětů – Podávání žádostí o uznání předmětů z jiných studií) • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC • uznat nelze zkoušky starší 3 let • POZOR - od imatrikulačního ročníku 2014/2015 nelze uznat oborové němčiny (AR1B53, AR2B65, ETBA31, PV1B52, HIAK114II, HIA114II, HIDNJ2…), neodpovídají úrovni B2 podle SERR 2. uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu • student předloží ověřenou kopii certifikátu a vyplněnou žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách fakulty – Studium – Formuláře žádostí) • oddělení CJV na FF žádost posoudí, stanoví hodnocení a odešle žádost na studijní oddělení, které předmět zapíše do ISu a zadá hodnocení Certifikáty na úrovni B2 podle SERR • uznat lze pouze certifikáty, které obsahují všechny následující části zkoušky: poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení (chybějící část zkoušky bude po individuální konzultaci přezkoušena) • uznat nelze certifikáty starší 3 let Certifikáty na úrovni C1 podle SERR • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A • v případě, že certifikát je starší 5 let, je uznán se stejným hodnocením, jako udává certifikát • POZOR – od PS 2014 nelze uznat základní státní zkoušku 3. uznávání předmětů na základě absolvování předmětů na jiné VŠ • student vyplní žádost o uznání předmětu (nachází se na stránkách fakulty – Studium – Formuláře žádostí). • připojí potvrzení o absolvování předmětu (dodatek diplomu, potvrzení ze studijního oddělení nebo kopii indexu) a potvrzení o úrovni a obsahu zkoušky z cizího jazyka podle SERR - POZOR bez tohoto potvrzení nelze žádost uznat • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR • uznat lze pouze zkoušky, které obsahují všechny následující části zkoušky: poslech, porozumění čtenému testu, psaní, mluvení (chybějící část zkoušky bude po individuální konzultaci přezkoušena) • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC • uznat nelze zkoušky starší 3 let • oddělení CJV na FF MU žádost posoudí, stanoví hodnocení a odešle žádost na studijní oddělení, které předmět zapíše do ISu a zadá hodnocení
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výstupní úroveň B2 podle ERR.Předmět je i pro ty studenty, kteří nemají absolvovaný předmět CJVN1B, středně pokročilá úroveň.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/CJVN2B