PAMK107 Právní a ekonomické aspekty vzdělávání dospělých

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
8/8/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Petr Dvořák, MPA (přednášející), doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (zástupce)
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Klára Harvánková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz objasňuje ekonomická pravidla realizace vzdělávání dospělých a učí studenty základům finančního managementu. Na konci tohoto kurzu bude student schopen kvalifikovaně plánovat rozpočet vzdělávací akce; kontrolovat příjmy a výdaje; posoudit efektivitu vynakládaných prostředků.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientovat se v základní terminologii živnostenského zákona - orientovat se základních předpisech vztahující se k pracovnímu poměru - orientovat se v základní terminologii ekonomie vzdělávání dospělých - navrhnout rozpočet vzdělávací akce
Osnova
  • 1. Základní pojmy (daně přímé a nepřímé; poplatník a plátce; IČO a DIČ; daně a poplatky; kalkulace a rozpočet, …). 2. Obchodně-právní vztahy 3. Živnostenské právo, Autorský zákon 4. Daňově-právní vztahy 5. Zdravotní a sociální pojištění 6. Zdaňování mezd 7. Zdaňování zisku 8. Agenda zaměstnanosti 9. Základy účetnictví 10. Rozpočet středně velké akce vč. vypořádání daňových povinností. 11. Rozbor rozpočtu
Literatura
    povinná literatura
  • MUŽÍK, Jaroslav. Marketing a management ve vzdělávání. Praha: Nakladatelství MJF, 2001. 185 s. ISBN 80-86284-13-1
    doporučená literatura
  • REKTOŘÍK, J. a kol. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 2. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 312 s. ISBN 978-80-86929-29-3
Výukové metody
přednášky, cvičení, prezentace projektů
Metody hodnocení
Závěrečný skupinový projekt
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.