ROMDJK Vícejazyčnost a kulturní rozhraní

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
blok. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Vurm, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
Schopnost jazykové a kulturní orientace.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získat orientaci v problematice jazykového a kulturního rozhraní a jeho přínosnosti pro literaturu, a to jak z hlediska diachronie, tak jednotlivých kulturních regionů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat problematiku jazykového a kulturního rozhraní z hlediska diachronie a vybraných kulturních regionů
- traktovat tuto problematiku na vybraných příkladech ze starší a současné literatury
Osnova
 • 1. Formování literárního jazyka: francouzská literatura, italská literatura, anglická literatura, německá literatura, slovanské literatury
 • 2. Estetika vícejazyčnosti od středověku po novověk: makarónská poezie, Rabelais
 • 3. Vícejazyčnost v situaci konstituování národních kultur: problematika národní a individuální identity (Gellner, Anderson), identitárních modelů, centra a periferie (Bouchard, Kyloušek).
 • 4. Vícejazyčnost a kulturní rozhraní v situaci kolonialismu, dekolonizace, postokolnialismus, neonacionalismu a deperiferizace: kreolštiny, jazyky původních národů (Bouchard, Anderson, Saïd, Bhabha, Parisot, Glissant).
Literatura
  povinná literatura
 • The making of the nations and cultures of the New World :an essay in comparative history. Edited by Gérard Bouchard - Michelle Weinroth - Paul Leduc Browne. 1 online r. ISBN 9780773574526. info
 • SAÏD, Edward. Orientalism. London : Penguin Books, 2003
 • Ashcroft, Bill; Griffiths, Gareth; Tiffin, Helen, The Empire Writes Back : Theory and Practice in Post-colonial Literatures. Routledge, 1989.
 • CASANOVA, Pascale. Světová republika literatury. Edited by Čestmír Pelikán. 1. české vyd. Praha: Karolinum, 2012. 439 s. ISBN 9788024620367. info
 • FANON, Frantz. Černá kůže, bílé masky : postkoloniální myšlení I. Translated by Irena Kozelská. Vydání první. Praha: Tranzit, 2011. 191 stran. ISBN 9788087259122. info
 • BOUCHARD, Gérard. Genèse des nations et cultures du nouveau monde : essai d'histoire comparée. Montréal, Québec: Boréal, 2001. 503 s. ISBN 2764601107. info
 • BHABHA, Homi K. The location of culture. 1st pub. London: Routledge, 1998. xiii, 285. ISBN 0415054060. info
 • GLISSANT, Édouard. Tout-monde. [Paris]: Gallimard, 1993. 610 s. ISBN 9782070393619. info
 • ANDERSON, Benedict R. O'G. Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism. Rev. and extended ed. London: Verso, 1991. xv, 224. ISBN 0860915468. info
 • GELLNER, Arnošt. Nations and nationalism (Orig.) : Národy a nacionalismus. Oxford: Blackwell, 1988. info
  doporučená literatura
 • DANTE ALIGHIERI, 1265-1321. De vulgari eloquentia (Obsaž.) : Tutte le opere [Dante Alighieri, 1993]. info
 • Ernst Robert Curtius, Evropská literatura a latinský středověk. Praha: Triáda, 1998 - 738 s. ISBN 80-86138-07-0
 • BOUCHARD, Gérard. Interculturalism : a view from Quebec. Translated by Howard Scott. English-language edition. Toronto: University of Toronto Press, 2015. ix, 221. ISBN 9781442647763. info
 • GLISSANT, Édouard. Introduction à une poétique du divers. [Paris]: Gallimard, 2013. 144 s. ISBN 9782070746491. info
 • KYLOUŠEK, Petr, Klára KOLINSKÁ, Kateřina PRAJZNEROVÁ, Tomáš POSPÍŠIL, Eva BERÁNKOVÁ VOLDŘICHOVÁ a Petr HORÁK. My, oni, já : hledání identity v kanadské literatuře a filmu. Vyd. 1. Brno: Host, 2009. 327 s. Host ; č. 413. ISBN 978-80-7294-306-7. info
 • Mythes et sociétés des Amériques. Edited by Gérard Bouchard - Bernard J. Andrès. Montréal: Québec/Amérique, 2007. 432 s. ISBN 9782764405826. info
 • GATTI, Maurizio. Être écrivain amérindien au Québec : indianité et création littéraire. Edited by François Paré. Montréal: Hurtubise HMH, 2006. 215 s. ISBN 289428943X. info
 • GATTI, Maurizio. Littérature amérindienne du Québec : écrits de langue française. Edited by Robert Lalonde. Montréal, Québec: Hurtubise HMH, 2004. 271 s. ISBN 2894287569. info
 • BOUCHARD, Chantal. La langue et le nombril : une histoire sociolinguistique du Québec. Nouv. éd. mise à jour. [Saint-Laurent, Québec]: Fides, 2002. 289 s. ISBN 2762124263. info
 • MEMMI, Albert. Le racisme : description, définition, traitement. [Paris]: Gallimard, 1985. 220 stran. ISBN 207035461X. info
 • RABELAIS, François. Gargantua a Pantagruel. Vyd. v Odeonu 2. Praha: Odeon, 1968. 495 s. : i. info
 • DE SANCTIS, Francesco. Dějiny italské literatury. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1959. info
Výukové metody
Přednáška, skupinový projekt.
Metody hodnocení
Seminární práce (výstup projektu).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.