HVK_08 Intonace

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
4 hodiny + 4 hodiny individuálních konzultací. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
MgA. Vojtěch Dlask, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jana Perutková, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: 1) zapsat jednohlas 2) zapsat intervaly 3) zapsat kvintakordy a jejich obraty 4) zapsat septakordy a obraty dominantního septakordu
Výstupy z učení
Student bude schopen užívat teoretické znalosti k praktickým dovednostem (tvoření intervalů, akordů, stupnic atd.)
Osnova
  • V jednosemestrálním kurzu mají studenti získat schopnost zapsat na základě poslechu jednohlasé a dvouhlasé melodie, dvou- až čtyřhlasé souzvuky a rytmicko-intonační útvary. Pozornost je také věnována praktickým vokálním intonančním cvičením.
  • Zápis jednohlasé melodie
  • Intervaly
  • Kvintakordy a jejich obraty
  • Dominantní septakord a jeho obraty
  • Septakordy - základní tvary
Literatura
  • KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Supraphon, 1990. 204 s. ISBN 8070582464. info
  • DOLEŽIL, Metod. Intonace a elementární rytmus. Praha: Editio Supraphon, 1979. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Písemný test
Informace učitele
Další doporučená literatura: L.Daniel, Intonace a sluchová analýza I, scriptum Olomouc 1994 L.Daniel, Intonační cvičení I,II, Praha 1995 Předmět je ukončen formou sluchového testu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.