SUS_58 Výtvarná kultura secese

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
Garance
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednášky o secesi jsou uspořádány podle uměleckých úloh - s cílem, aby byla dostatečně reflektována funkce výtvarné tvorby v kultuře přelomové epochy fin-de-siecle. V průběhu kurzu se posluchači seznámí s klíčovými díly výtvarné secese, včetně jejich kulturně-historických aspektů. Zvláštní pozornost bude věnována otázce nového statutu umění v souladu s potřebami moderního životního stylu.
Výstupy z učení
Student, který absolvuje tento kurz, získá znalosti o fenoménu secese a bude schopen o něm uvažovat v různých aspektech: od jeho konstituce a chronologického vývoje, přes situaci v uměleckých centrech a díla hlavních představitelů, až po zohlednění otázek funkce a typologie výtvarného umění kolem roku 1900.
Osnova
 • 1. Secese: vymezení pojmu a aktuální dimenze studia
 • 2. Periodizace a hlavní centra secesní výtvarné kultury
 • 3. Centrum a provincie: umělecká výměna
 • 4. Hnutí uměleckých řemesel a nový statut užitého umění
 • 5. Umělec, divák, kritik: výstavy a umělecký trh
 • 6. Vyjevit tajemství duše: žánr, alegorie, symbol
 • 7. Plakáty, knihy a časopisy
 • 8. Obytné a občanské stavby
 • 9. Sakrální stavby, pomníky a náhrobky
 • 10. Exkurze Secesní Brno
 • 11. Barvy, tóny, zvuky: mezi výtvarným uměním, hudbou a literaturou.
 • 12. Prezentace referátů. Závěrečné shrnutí
 • Součástí přednášek budou stručné životopisy následujících umělců: Aubrey Beardsley, František Bílek, Ferdinand Khnopff, Odilon Redon, Stanisław Wyspiański, Antoni Gaudí, Dušan Jurkovič, Jan Kotěra, Emil Králík a Otto Wagner.
Literatura
 • FAHR-BECKER, Gabriele. Secese. 2., upr. vyd. Praha: Slovart, 2007. 424 s. ISBN 9788072098965. info
 • ED. GREENHALGH, Paul. Art Nouveau, 1890-1914. London: V & A Enterprises, 2000. 464 s. ISBN 1851772774. info
 • WITTLICH, Petr. Umění a život - doba secese [3-2822]. V Praze: Artia, 1987. info
 • WITTLICH, Petr. Česká secese. Praha: Odeon, 1982. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Při kolokviu bude třeba prokázat základní orientaci v otázkách secesní výtvarné kultury. Předtím je nutno vypracovat referát na dohodnuté téma - dle vlastního výběru nebo doporučené (rozsah min. 5.500 znaků včetně mezer). Témata prací je možno konzultovat s vyučujícím. Návrhy témat je třeba vložit do složky v ISu do 2.4.2020, hotový text do 5.5.2020.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/SUS_58