ETBA115 Homo faber I

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 8:00–9:40 J31
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s problematikou tradičního zemědělství a jeho genezí v evropském prostoru. Výklad bude zaměřen na přiblížení hlavních forem a technik tradičního zemědělství a sociokulturní kontext jejich uplatňování či proměn.
Výstupy z učení
Na konci tohoto přednáškového kurzu budou studenti schopni identifikovat tradiční zemědělství jako základní formu zaměstnání a hlavní způsob obživy v předindustriální společnosti. Budou schopni definovat jednotlivé formy a techniky tradičního zemědělství.
Osnova
 • 1. Etnografický výzkum doplněný o poznatky dalších disciplín.
 • 2. Způsoby získávání půdy a systémy jejího obdělávání.
 • 3. Orebné nářadí v historickém vývoji. Typologie oradel.
 • 4. Pěstování obilí a průmyslových plodin (len, konopí, okopaniny).
 • 5. Vinohradnictví a vinařství. Technologie, používané nářadi (nože, lisy), provozní stavby (sklepy, lisovny).
 • 6. Problematika chovu dobytka s důrazem na formy zápřahu.
 • 7. Vysokohorský chov ovcí (salašnictví).
Literatura
  doporučená literatura
 • VÁLKA, Miroslav. Homo faber. Tradiční zemědělství a lidová výroba. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 153 s. ISBN 978-80-210-7112-4. Digitální knihovna FF MU info
 • BROUČEK, Stanislav a Richard JEŘÁBEK. Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. Biografická část. Praha: Mladá fronta, 2007. 284 s. ISBN 978-80-204-1711-4. info
 • SLAVKOVSKÝ, Peter. Agrárna kultúra Slovenska : premeny v čase. 1. vyd. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie ved, 2002. 237 s. ISBN 8022407178. info
 • VONDRUŠKA, Vlastimil. Slovník starého zemědělského nářadí, nástrojů a strojů : (1750-1914). [I. díl]. Roztoky u Prahy: Středočeské muzeum, 1989. 247 s. : i. info
 • Československá vlastivěda III. Lidová kultura. Praha, 1986. s. 55-103. info
 • FROLEC, Václav. Jihomoravské vinohradnictví : [tradice a současnost]. 2. přeprac. vyd. Brno: Blok, 1984. 218 s., 94. info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Zemědělství starých Slovanů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1980. 395 s. info
 • MOSZYŃSKI, Kazimierz. Kultura ludowa Słowian. T. 1, Kultura materialna. Wyd. 2. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. info
Výukové metody
Přednášky, čtení.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/ETBA115