ETDOPV1 Odborná prezentace výzkumu 1

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc. (přednášející)
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Nosková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Lucie Uhlíková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student doktorského studia přednese odborný příspěvek týkající se tématu disertační práce a s ním spojeného výzkumu, případně metod použitých při jejím zpracovávání. Téma, rozsah a způsob prezentace referátu jsou stanoveny na základě dohody mezi školitelem a doktorandem. Referát může být přednesen na vědeckých konferencích, sympoziích, specializovaných kolokviích, workshopech.
Výstupy z učení
Student bude schopen zpracovat a přednést před odborným publikem text odborného referátu na akci vědeckého charakteru (konference, sympoziu, seminář, specializované kolokvium, workshop).
Osnova
  • 1. Východiska pro psaní odborného textu.
  • 2. Formulace badatelského problému.
  • 3. Heuristika a pramenný výzkum.
  • 4. Konstruování a struktura odborného textu.
  • 5. Prezentace textu na před odborným publikem.
Výukové metody
Předmět probíhá formou individuálních konzultací se školitelem.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje na základě přípravy a přednesení odborného referátu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2024/ETDOPV1