PGB106 Pedagogická komunikace

Filozofická fakulta
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Vlček (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.
Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Zelená
Dodavatelské pracoviště: Ústav pedagogických věd – Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 D31, kromě Út 16. 4.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/15, pouze zareg.: 2/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto kurzu je uvedení do problematiky pedagogické komunikace. V první části kurzu bude pozornost věnována obecným teoriím a konceptům popisujícím mezilidskou komunikaci. Ve druhé části kurzu bude pozornost soustředěna na rozbor komunikace mezi učitelem a žáky ve školní třídě. Těžiště kurzu je položeno na výklad vztahu mezi komunikací, myšlením a učením. Pedagogická komunikace je pojímána jako nástroj, jímž může učitel ovlivňovat žákovské myšlení a intenzifikovat učení žáků. Zohledněna je rovněž skutečnost, že komunikace ve školní třídě má svoji vztahovou stránku – učitel a žáci vyjednávají své vzájemné vztahy a mocenské vzorce. Součástí kurzu je práce s reálnými záznamy výukové komunikace s cílem demonstrovat různé komunikační fenomény, které ve školní třídě nastávají, a porozumět jim.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu budou studenti schopni: (1) Používat základní komunikační terminologii, koncepty a teoretická východiska pro studium pedagogické komunikace; (2) Rozumět vztahu mezi komunikací, myšlením a učením; (3) Popsat strukturu běžné výukové komunikace, tak jak je identifikována v aktuálních výzkumech; (4) Vyložit teoretický koncept dialogického vyučování a výzkumy mapující jeho zavádění a efekty; (5) Rozumět vztahové dynamice školní třídy, především mocenským vztahům mezi učitelem a žáky; (6) Metodologicky korektně pracovat s transkripty výukové komunikace, základním způsobem je analyzovat a interpretovat.
Osnova
 • 1. Uvedení do kurzu. Základní terminologie.
 • 2. Komunikační situace ve školní třídě.
 • 3. Učitelské otázky.
 • 4. Žákovské promluvy, zpětná vazba a evaluace
 • 5. Žákovské participační vzorce.
 • 6. Interakční styl učitele.
 • 7. Dialogické vyučování I.
 • 8. Dialogické vyučování II.
 • 9. Výzkum pedagogické komunikace - hlavní směry a postupy.
 • 10. Komunikace a učení I.
 • 11. Komunikace a učení II.
Literatura
Výukové metody
Přednáška, seminář, analýza transkriptů výukové komunikace, analýza výukových nahrávek
Metody hodnocení
Aktivní participace na seminářích, docházka (povoleny jsou dvě absence), individuální a skupinové úkoly, semestrální projekt a jeho prezentace
Informace učitele
Ke kurzu existuje e-learningová podpora: https://elf.phil.muni.cz/23-24/course/view.php?id=7822
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2024/PGB106