NJII_746A Projekt

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na profilující činnost studentů, kteří pod vedením školitele pracují tvůrčím způsobem na projektovém úkolu. Jednotlivá projektová zadání se v jednotlivých semestrech odlišují, odrážejí momentální badatelské a didaktické potřeby a možnosti jednotlivých vyučujících.
Výstupy z učení
Student absolvováním předmětu prokáže schopnost pracovat v menší skupince na projektovém úkolu, který jej naučí jak cílevědomému plnění zadání, tak napomůže rozvoji jeho schopností samostatné práce.
Osnova
  • Projektová náplň se v jednotlivých semestrech obměňuje, odráží potřeby studentů i pedagogů. Sahá od práce na germanistickém online-časopise, přes podpůrné konferenční projekty, tvorby antologií textů, drobnější překladatelské projekty až po aktivity zaměřené na studentské konference.
Výukové metody
Setkání, práce v projektovém týmu.
Metody hodnocení
Výstupy hodnocené vedoucím projektového týmu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
určen pro všechny moduly magisterského studia.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/NJII_746A