SLOLP05 Recenze v odborném periodiku

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Renáta Buchtová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. (přednášející)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Šaur, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zlepšení kompetencí studenta číst a psát o odborném textu na odborné úrovni.
Výstupy z učení
Výstupem je publikace odborné recenze na monografii, sborník odborných studií či tematické číslo odborného časopisu.
Osnova
  • Výběr recenzovaného textu. Četba a práce na textu recenze, konzultace se školitelem.
  • Publikace recenze v odborném periodiku či na jiné relevantní platformě.
Literatura
  • Doporučená literatura závisí na recenzované publikaci.
Výukové metody
Konzultace se školitele, vlastní četba.
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen za publikaci odborné recenze na monografii, sborník či tematické číslo odborného časopisu. Recenzovaný text by měl mít blízko k tématu disertační práce studenta, případně by měl spadat do jeho odborné oblasti (filologie).
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/SLOLP05