ETBA103 Historická religiozita v českých zemích

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. Kombinované studium 14 hodin přímé výuky v semestru. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Roman Doušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Eva Chovancová (pomocník)
Garance
PhDr. Roman Doušek, Ph.D.
Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Martina Maradová
Dodavatelské pracoviště: Ústav evropské etnologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 J31
Předpoklady
ETBA102 Náboženství a social. vědy
Pro vstup do předmětu je vyžadováno úspěšné ukončení předmětu ETBA102 Náboženství a sociální vědy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty se základními etnologickými přístupy ke studiu religiozity, stejně jako základními reáliemi religiozity venkovského obyvatelstva 18. až 20. století.
Výstupy z učení
Na konci přednáškového cyklu student bude schopen pojmenovat základní reálie vybraných religiózních projevů tradiční kultury českých zemí. Bude schopen diskutovat výsledky výzkumů této problematiky z pozic etnologie.
Osnova
 • 1. Vymezení předmětu zájmu; jejich etnologický výzkum; vztah k jiným společenskovědným výzkumům.
 • 2. Problematika tzv. lidové religiozity.
 • 3. Jednotlivé projevy tzv. lidové religiozity.
 • 4. Kulty.
 • 5. Festivita.
 • 6. Poutnictví.
 • 7. Devocionálie.
 • 8. Bratrstva.
 • 9. Problematika magie.
 • 10. Léčitelství.
 • 11. Zvěroléčitelství.
Literatura
  doporučená literatura
 • DRÁPALA, Daniel, Roman DOUŠEK, Alena KŘÍŽOVÁ, Martina PAVLICOVÁ a Miroslav VÁLKA. Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 223 s. ISBN 978-80-210-8085-0. info
 • DOUŠEK, Roman. Magické předměty na moravském venkově. In Archaické jevy tradiční kultury na Moravě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 161-176. Etnologické studie 9. ISBN 978-80-210-5684-8. info
 • Československá vlastivěda. Ř. 2.2 Národopis. Edited by Karel Chotek - Jindřich Matiegka - Jiří [etnolog Horák. Praha: Sfinx Bohumil Janda, 1936. 391 s. : i. info
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemná zkouška.
Informace učitele
Další literatura: Bartoš, F.: Pověry a zvyky lidu moravského při hospodaření. ČL 1, 1892, s. 15–21, 125–131, 228–232, 332–339. Hofer, J.: Bohyně na Žitkové. Holešov [1913]. Horský, J. – Nešpor, Z. R.: Typologie české víry raného novověku. Metody a možnosti studia lidové religiozity v 18. století. Český časopis historický 103, 2005, s. 41–86. Matiegka, J.: Lidové léčení. In: Československá vlastivěda. Řada II. Národopis. Praha 1936. Mikulec, Jiří: Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích. Praha 2013. Nahodil, O. – Robek, A.: České lidové pověry. Praha 1959. Němec, Igor: Česká slova někdejší magické terminologie. Listy filologické 103, 1980, s. 31–39. Royt, Jan: Obraz a kult v Čechách v 17. a 18. století. Praha 1999. Stránská, D.: Lidové obyčeje hospodářské. Národopisný věstník českoslovanský 23, 1930, s. 380–408; Národopisný věstník českoslovanský 24, 1931, s. 41–91, 253–285; Národopisný věstník českoslovanský 25–26, 1932–1933, s. 160–244. Václavík, A.: Výroční obyčeje a lidové umění. Praha 1959. Ze staročeského lékařství a léčitelství. In: Němec, I. (red.): Slova a dějiny. Praha 1980. Zuber, Rudolf: Osudy moravské církve v 18. století II. Olomouc 2003.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/ETBA103