PV1B120 Knižní kultura v digitálním prostředí

Filozofická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.
Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Olga Barová
Dodavatelské pracoviště: Ústav pomocných věd historických a archivnictví – Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 13. 10. 10:00–12:40 B2.21, Čt 27. 10. 10:00–12:40 B2.21, Čt 10. 11. 10:00–12:40 B2.21, Čt 24. 11. 10:00–12:40 B2.21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s výzkumem knižní kultury v kontextu digital humanities. Výuka se vedle představení teoretických aspektů problematiky zaměří především na prezentaci starší knižní kultury v digitálním prostředí, a to jak jednotlivých typů starých médií (rukopisy, inkunábule, staré tisky), tak badatelských okruhů (provenience, materiální znaky knih apod.). Upozorní také na nové směry ve výzkumu starých médií. Pro výuku předmětu bude vytvořena online podpora v informačním systému.
Výstupy z učení
Studenti by měli být po absolvování kurzu schopni: • zvolit vhodný způsob vizualizace dat v závislosti na povaze daného výzkumu v oblasti knižní kultury • identifikovat hlavní technologické trendy v oblasti prezentace starší knižní kultury v digitálním prostředí • definovat specifický přínos digital humanities pro výzkum knižní kultury
Osnova
 • 1. Výzkum knižní kultury v kontextu digital humanities. 1.1. Dějiny knižní kultury (book history): povaha disciplíny a její metody. 1.2. Hlavní principy digital humanities a knižní kultura. 1.3. Problematika vizualizace dat. 2. Stará média (rukopisy, inkunábule a staré tisky) v digitálním prostředí. 2.1. Digitální knihovny: popisy a faksimile. 2.2. Bibliografie a možnosti jejich využití. 2.3. Výzkum proveniencí knih. 3. Nové směry výzkumu starých médií. 3.1. Elektronické edice a „materiální texty“. 3.2. Pokročilá prezentace obrazových kopií. 3.3. Kontextualizace poznatků a integrace elektronických zdrojů ke knižní kultuře.
Literatura
 • BERRY, David M. a FAGERJORD, Anders. Digital humanities: knowledge and critique in a digital age. Cambridge: Polity, 2017.
 • Media archaeology : approaches, applications, and implications. Edited by Erkki Huhtamo - Jussi Parikka. Berkeley: University of California Press. x, 356. ISBN 9780520262744. 2011. info
 • Handbook of data visualization. Edited by Chun-houh Chen - Wolfgang Härdle - Antony Unwin. Berlin: Springer. xiii, 936. ISBN 9783540330370. 2008. info
 • MCKENZIE, D. F. Bibliography and the sociology of texts. First published. Cambridge: Cambridge University Press. 130 stran. ISBN 0521642582. 1999. info
 • MORETTI, Franco. Distant reading. First published. London: Verso. 244 stran. ISBN 9781781681121. 2013. info
 • ROBINSON, Peter. The digital revolution in scholarly editing. In: CROSTINI, Barbara et al. Ars edendi lecture series, vol. IV. Stockholm: Stockholm University Press, 2016, pp. 181-207. DOI: https://doi.org/10.16993/baj.h
 • SCHREIBMAN, Susan, SIEMENS, Ray a UNSWORTH, John. A new companion to digital humanities. Chichester: Wiley Blackwell, 2016.
 • Tools & Tutorials (University of Toronto Map & Data Library). Dostupné z www: https://mdl.library.utoronto.ca/dataviz/tools-tutorials [cit. 1. 4. 2018].
 • WERNER, Sarah. Where Material Book Culture Meets Digital Humanities. Journal of Digital Humanities, Vol. 1, No. 3 Summer 2012, pp. 2-9.
Výukové metody
Předmět je vyučován jako přednáška doplněná seminářem. Práce studentů na semináři se stane základem pro jejich seminární práci. Přednáška je postavena na frontální výuce spojené s následnou diskusí. Seminář je založen na individuální analytické práci studentů s vybranými elektronickými zdroji, prezentaci výsledků práce a vzájemné diskusi. Studenti odevzdají seminární práci, v níž představí kritické zhodnocení a srovnání vybraných projektů ke knižní kultuře v digitálním prostředí.
Metody hodnocení
Pro zisk atestace je třeba prokázat základní orientaci v digital humanities a prezentaci knižní kultury v digitálním prostředí. Při celkovém hodnocení bude přihlédnuto také k odevzdané seminární práci.
Informace učitele
Předmět bude vyučován ve 4 blocích. Termíny budou upřesněny.Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: Předmět je vypisován v sudém roce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2022/PV1B120