Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školy (magisterské navazující kombinované jednooborové)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
FF:UZSJ1B203X Seminární práce z jazyka II • 100 %
4. semestr
FF:SJ2A002 Literatura española • 100 %
FF:UZSJ1A120X Písemný test ze španělského jazyka • 100 %
FF:UZSJ2A111X Seminář k magisterské diplomové práci II • 100 %
FF:UZSJ2A115X Magisterská diplomová práce • 100 %
FF:UZSJ2A116X Státní závěrečná zkouška magisterská • 100 %
FF:UZSJ2A119X Klauzurní práce • 100 %

Údaje byly předpočítány: 17. 2. 2024 11:26

Všechny obory fakulty